Resenärer riskerar sprida afrikansk svinpest

Ta inte med charkuterier och griskött från länder med afrikansk svinpest till Sverige. Undvik kontakt med döda vildsvin. Det är Jordbruksverkets budskap inför sommaren.

FOTO: CECILIA PERSSON

Den smittsamma virussjukdomen afrikansk svinpest fortsätter att spridas inom EU. Men risken att sjukdomen ska komma in i Sverige har inte ökat. Det är enligt Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, fortfarande mycket låg risk för att tamgrisar ska drabbas och låg risk för vildsvin.

– Men vi är på väg in i en period då många reser utomlands och då måste vi få ut budskapet att det är människan som utgör den största spridningsfaktorn, säger Maria Cedersmyg, veterinärinspektör på Jordbruksverket.

Risk för smittspridning

Den största risken för att sjukdomen ska nå Sverige är via livsmedel eller kläder och skor - inte via smittade vildsvin. I Danmark däremot har riksdagen beslutat att bygga ett 70 kilometer långt viltstängsel utmed gränsen till Tyskland. Så stor är rädslan för att smittan ska komma in i landet och äventyra såväl grisproduktion som köttbransch.

Sju EU-länder drabbade av afrikansk svinpest

Ungern är det senaste landet inom EU som drabbats av sjukdomen. De första fallen av afrikansk svinpest rapporterades där i april i år.

Andra länder inom EU där sjukdomen finns är Lettland, Estland, Litauen, Polen, Tjeckien och Rumänien.

– Vi har samma utgångsläge i alla EU:s medlemsländer. Vi är måna om vår grisproduktion både för vår egen skull och för dess exportvärde. Men hotnivån bedöms inte vara jättestor, säger Maria Cedersmyg.

Men självklart finns det en risk för smittspridning, särskilt nu på sommaren när många reser. Jordbruksverket är därför angeläget om att upplysa vilka riskfaktorerna är.

Jägare uppmanas tvätta kläder och stövlar

– Viruset överlever i de döda grisarnas kött och finns i deras kroppsvätskor. Därför ska man inte ta med sig kött och charkprodukter av gris från länder som har sjukdomen. Om man skulle ta med en skinkmacka till Sverige från ett smittat land så ska man äta upp den eller kasta den i en papperskorg, inte bara slänga den i naturen där ett vildsvin kan komma åt den, säger Maria Cedersmyg.

En särskild uppmaning riktas också till jägare som drabbar i länder med afrikansk svinpest. De ska se till att de tvättar kläder och stövlar som varit i kontakt med vildsvin.

LÄS MER: Danskt ja till stängsel mot vildsvinen