Resultatfall för Moelven

Moelven levererade ett rörelseresultat på 43,6 miljoner NOK under tredje kvartalet. Det är en minskning med 86,0 miljoner NOK jämfört med samma period 2018.

FOTO: MOELVEN

– Det här kvartalet präglades av de mer krävande marknadsförhållanden vi såg tendenser till vid vår halvårsrapportering. Samtidigt är vi övertygade om att våra klimatsmarta produkter och lösningar inte blir omoderna. Det finns många möjligheter, även om marknaden byter takt, säger Morten Kristiansen, koncernchef för Moelven Industrier ASA, i ett pressmeddelande.

Stort utbud av virke pressar priserna

Största orsaken till nedgången beror på att Timber-divisionen, som levererar trävaror till industrimarknaden nationellt och internationellt, påverkats av det stora utbud av virke på marknaden som en följd av stormfällningar och barkborreangrepp, främst i södra Europa.

Positivt är dock en förbättrad ordersituation för division Byggsystem, som producerar limträ, kontorslösningar och byggmoduler. Division Wood, som arbetar mot byggindustrin och byggvaruhandeln, också upplever en intäktsökning jämfört med förra året, enligt Kristiansen.

Möjligheter och förbättringar

Två stora händelser under tredje kvartalet var beslutet att lägga ned Moelven Eidsvold Værk AS på grund av höga driftskostnader och ett alltför omfattande investeringsbehov. Samtidig drog Moelven Pellets AS igång provproduktion på Sokna efter att en ny energicentral och pelletsfabrik tagits i drift.

Under de senaste åren har Moelven genomfört ett förbättringsprogram för att producera så hållbara och konkurrenskraftiga enheter som möjligt.

– Vi bromsar inte upp utvecklingen, även om marknadsläget är betydligt mer krävande än förra året. Vi är framtidsinriktade. Det innebär att vi har fokus på en kostnadseffektiv verksamhet och bra utvecklingsprojekt, säger Kristiansen.

LÄS MER: Moelven lägger ner sågverk

LÄS MER: Passerade 10 miljarder i omsättning