Riksdagsmajoritet vill göra gårdsförsäljning laglig

Riksdagens socialutskott vill häva det förbud som råder idag mot att sälja alkoholhaltiga drycker via gårdsförsäljning.

Gårdsförsäljning kan bli möjlig - enligt riksdagsutskott
Gårdsförsäljning kan bli möjlig - enligt riksdagsutskott FOTO: MOSTPHOTOS

Bakom beslutet att driva på för att göra gårdsförsäljning tillåten står en majoritet av socialutskottets ledamöter. Nu föreslår majoriteten att regeringen ska få en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, för att få till stånd en ändring av lagen. Men såväl Socialdemokraterna, som Miljöpartiet och Vänsterpartiet säger nej till förslaget.

Begränsad omfattning

Förutsättningen för att driva på för gårdsförsäljning är att Systembolagets monopol bevaras, samt att försäljningen sker i begränsad omfattning.

– Vi riktar nu en uppmaning, ett tillkännagivande, för att öppna för en utredning i frågan. Med följande eventuella remissrundor kanske man kan ha en förhoppning om att gårdsförsäljningen ska kunna bli tillåten om något år, säger Lars Hjälmered, näringspolitisk talesperson för Moderaterna, till Land Lantbruk.

Hotar inte monopolet

I dag finns en riksdagsmajoritet för gårdsförsäljning. Tidigare har Liberalerna varit motståndare, eftersom partiet inte har velat riskera Systembolagets monopol. EU-kommissionen har dock beslutat att svensk gårdsförsäljning inte hotar det svenska alkoholmonopolet. Därmed står hela Alliansen bakom att ge lokala dryckesproducenter rätt att också sälja i begränsad omfattning till exempelvis besökare. Eftersom även Sverigedemokraterna har ställt sig bakom förslaget, så står en majoritet bakom förslaget i riksdagen.

– Sverige är ett av få länder som inte har någon form av gårdsförsäljning och det är förvånande att regeringen inte ställer sig bakom detta, när de säger sig vilja värna landsbygden, säger Lars Hjämered.

"Kommer behövas restriktioner"

Om förslaget blir verklighet innebär det att såväl ölbryggerier som destillerier och vingårdar i Sverige kan få börja sälja alkoholhaltiga drycker i egen regi. Tidigare har exempelvis mikrobryggerier och andra aktörer bara kunnat sälja via Systembolaget och till restauranger.

Exakt vilka begränsningar som ska gälla vill Hjälmered inte kommentera, men han säger att det kommer att behövas restriktioner. Ett alternativ han förespråkar är att titta på Finlands modell, där det vid sidan om monopolet via Alko, motsvarigheten till Systembolaget, är tillåtet med viss gårdsförsäljning.

LÄS OCKSÅ: Svagt politiskt stöd för gårdsförsäljning