Risk för anlagda bränder i torkans spår

Under försommaren misstänkts flera av de skogsbränder som utbrutit vara anlagda. Anlagda bränder är en av de vanligaste bandorsakerna enligt räddningstjänsten och ett oerhört svårutrett brott. Men det finns saker man som skogsägare kan göra för att skydda sig.

I spåren av den obarmhärtiga torkan misstänks flera av de skogsbränder som brutit ut under försommaren vara anlagda. I början av juni greps en kvinna i Sala misstänkt för mordbrand och just nu utreder polisen i Dalarna åtta bränder i skog och mark som också misstänks vara anlagda.

LÄS MER: Polisen misstänker flera anlagda bränder i Sala (Land Skogsbruk)

”Jag har aldrig sett så höga riskvärden”

Peter Bäcke är ställföreträdande räddningschef i Mora kommun.

– Det är extrem brandrisk just nu. Jag har aldrig sett så höga värden som vi har nu någonsin tidigare. Det räcker med minsta nanognistan så kan det börja brinna.

MSB i stabsläge

Anna Nyman som är enhetschef vid Myndigheten för Samhällskydd och Beredsap (MSB) berättar att de just nu är i stabsläge på grund av de många bränderna och den höga risken för brand. Sedan en tid tillbaka har MSB så kallade skogsbrandsmoduler utplacerade på 15 ställen i landet med materiell som kan begäras ut av kommuner och där har behovet varit stort.

– Det är framför allt material som vi kan bistå med som brandslangar, motorsågar och sexhjulingar. Men vi kan också bistå med personal om det skulle behövas, säger Anna Nyman. Jag har ingen exakt statistik över hur de har använts. Men de har använts mer i år än tidigare, säger Anna Nyman.

När det gäller anlagda bränder har MSB dock ingen specifik beredskap eller rekommendation utan hänvisar till polis och räddningstjänst.

Samma scenario vid alla åtta bränder

Peter Bäcke berättar att det är främst hur bränderna uppstår som gör att man fattar misstanke.

– Anledningen att vi misstänker att de här skogsbränderna är anlagda är att vi har exakt samma scenario vid alla bränderna, vi har åtta bränder som ser identiska ut. De har startat i skogar i direkt anslutning till stora vägar och de startade två och två eller tre och tre, säger han.

LÄS OCKSÅ: Åtta misstänkta bränder i Dalarnas skogar (Land Skogsbruk)

Anlagd brand vanlig brandorsak

Enligt Bäcke är anlagd brand en av de vanligaste brandorsakerna och ett brott som är oerhört svårt att bevisa. Att utreda huruvida det ligger ett brott bakom en brand är polisens ansvar. Men här sker ett tätt samarbete då räddningstjänsten också har ett ansvar för att utreda orsaken bakom bränder ur ett förebyggande syfte.

– Många gånger är det ett samarbete mellan polis och räddningstjänst. Polisen har duktiga teknikerna som utreder om brott ligger bakom. Men vi hjälps ofta åt och många gånger ligger vårt arbete till grund för deras utredning, säger Peter Bäcke.

Så kan skogsägare skydda sig

Att som skogsägare skydda sig mot anlagda bränder är svårt menar Peter Bäcke. Men om han ska ge någon rekommendation är det framför allt att ha koll på sina marker.

– Försök att titta till skogen regelbundet och har ögon på den. Många gånger har man sina skogsskiften och är kanske inte ute i skogen så ofta. Men det är bra att åka runt och titta till den, säger Peter Bäcke och fortsätter:

– Sen är det också bra att informera bekanta som bor i närheten och be dem ha lite uppsikt i området. Har man stora arealer är det svårt att själv ha kontroll på skogen. Precis som för oss i räddningstjänst och polis så är det allmänhetens gemensamma hjälp som kan motverka.

Ofta stundens ingivelse

Peter Bäcke rekommenderar också att man så fort som möjligt frakta bort rishögar då de är lätt att starta en brand där.

– Det är många gånger stundens ingivelse som gör att någon får för sig att anlägga en brand. Så kan man göra det mer otillgängligt och till exempel inte lägga rishögar utmed vägar så ska man göra det, säger han.

Polisen utreder fortfarande de misstänkt anlagda bränderna i Sala och i Dalarna. Sedan de misstänkta bränderna i Dalarna utbröt har inga liknande bränder förekommit, vilket stärker teorin om att de var anlagda enligt Peter Bäcke.

Så skyddar du dig mot anlagda skogsbränder

• Ha koll på dina marker. Försök att titta till skogen regelbundet och tala med grannar och bekanta som bor i närheten och be dem att också ha uppsikt om okända personer rör sig i markerna.

• Lämna inga rishögar i anslutning av vägar. Frakta bort dem så fort som möjligt.

• Har du bommar över vägar som inte används av andra, använd dessa och stäng av. Men se till så att inte stänger in någon.

Fler tips för att skydda skogen mot brand

• Lär dig SMHI:s brandriskvärden och ta hänsyn till brandfaran när du jobbar i skogen. Du kan också ladda ner MSB:s app ”Brandrisk som ger dig koll på hur läget ser ut.

• Planera för vad som händer om en skogsbrand utbryter i din skog. Räddningstjänsten kommer ut och släcker branden men efterbevakning när marken är släckt, för att säkerställa att branden inte flammar upp igen, ansvarar markägaren för. Planera för hur det ska ske och förbered eventuellt genom att kontakta eventuellt entreprenörer som kan hjälpa till redan innan. Räddningstjänsten kan efterbevaka, men det kan bli dyrt då det görs mot en kostnad.

• Tänk igenom hur bäst beskriver vägen till dina marker till 112 om du skulle behöva. Du kan till exempel titta på hur du får fram får fram koordinaterna på din position via Google maps.

Källa: Räddningstjänsten och Länsförsäkringar

Här hittar du till appen ”Brandrisk”

Så här delar du dina koordinater via Google maps.

LÄS MER: Oron stor hos skogsägare i Salatrakten efter anlagda bränder