Robert Bergh vann strandskyddsmålet

LRF och travtränaren Robert Bergh vann det uppmärksammade målet om att få använda strandskyddad mark till bete för djuren.

Robert Bergh på Annabelle Dimanche.
Robert Bergh på Annabelle Dimanche. FOTO: MOSTPHOTOS

Mark- och miljööverdomstolen fastslår i en dom att det undantag från strandskyddsreglerna som normalt tillämpas för jordbruk kan tillämpas oavsett vilket djurslag som finns på gården.

Hästar fick inte beta

LRF har ifrågasatt varför marken inom strandskyddsområden inte får användas av hästar när den får användas av andra betande djur.

Uppmärksamheten blev förra året stor när den kände travtränaren Robert Bergh inte fick använda marken som bete till hästarna på sin anläggning i Marks kommun i Västra Götaland.

Häst del av jordbruk

Den nu meddelade domen går helt i linje med LRFs uppfattning om att hästar är en del av det svenska jordbruket och att det inte spelar någon roll vilket djur eller produktionsinriktning marken brukas med.

– Det är ett glädjebesked för hela den svenska hästnäringen och LRF. Domen visar att Mark- och miljööverdomstolen förstått att hästen är en del av jordbruket, säger Lotta Folkesson, ordförande i LRF Häst.

Vägledande beslut

Lisa Kylenfelt, jurist hos LRF Konsult, har ansvarat för principmålet och menar att avgörandet kommer att bli vägledande framåt.

– Domen visar att vi nått fram med vår information om hästens betydelse som lantbruksdjur och landskapsvårdare. Det är en stor framgång som vi hoppas kan få betydelse även för andra frågor där hästföretagandet särbehandlas på ett negativt sätt, säger Lisa Kylenfelt, LRF Konsult.

Robert Bergh, som nu kan fortsätta driva sin verksamhet på gården i Hajom i Västra Götaland, kommenterar domen:

– Det känns särskilt häftigt att domen kan gälla för flera hästägare, säger Robert Bergh.