Rosa fortfarande ett populärt konamn

Dagens namnsdagsbarn är Rosa, vilket enligt den senaste statistiken är det vanligaste konamnet. Trots att alla kor bär en öronbricka med ett nummer, så får de flesta kor fortfarande ett tilltalsnamn.

Rosa, som är dagens namnsdagsbarn, är enligt senaste statistiken det vanligaste tilltalsnamnet på svenska kossor. Om kon på bilden heter Rosa är dock oklart.
Rosa, som är dagens namnsdagsbarn, är enligt senaste statistiken det vanligaste tilltalsnamnet på svenska kossor. Om kon på bilden heter Rosa är dock oklart. FOTO: LARS VERNERSSON

Det är inte lätt att hitta färsk statistik över hur många svenska kor som heter Rosa – de senaste uppgifterna kommer från numera nedlagda branschorganisationen Svensk mjölk.

Av de drygt 300 000 mjölkkor som fanns registrerade hos organisationen hade 256 500 ett tilltalsnamn. 2009 hette över 14 000 kossor Rosa, medan nästföljande var Stjärna, ett namn som nästan 12 000 kor hade döpts till.

Kvigkalvarna ärver sina mödrar

Variationen på konamn är av tradition inte stor i Sverige. På en och samma mjölkgård kan flera heta Rosa, vilket beror på att kvigkalvar ofta ärver namn. Med enhetliga namn får man också en överblick över olika kosläkters karaktärsdrag: man kan följa kofamiljens utveckling genom flera generationer. Korna särskiljs istället med hjälp av sina öronnummer, det vill säga Rosa 123, Rosa 456 osv. Enkelt, men lite opersonligt.

Reagerar på sitt namn

I en intervju med Svt berättade veterinären Katarina Roth, som då var chef för avdelningen Djurhälsa på Svensk Mjölk, att namnet är viktigt eftersom det är av betydelse för mjölkbondens känslomässiga relation till kon.

Svensk mjölk gjorde 2006 en undersökning bland 500 mjölkbönder, och då framkom bland annat att en femtedel av de tillfrågade hade eller hade haft kor som reagerade på sitt namn. En studie från ett brittiskt universitet har också visat att mjölkkor med namn ger mer mjölk.

Mer fantasifullt förr i tiden

Tittar man i Arkivguiden för släkt- och hembygdsforskning så kan man läsa sig till vad korna hette förr i tiden. På 1700-talet var inte Rosa och Stjärna särskilt vanligt, istället hette de till exempel Bleka, Dåsta, Svana och Grimla. En del hade mer fantasifulla namn, som till exempel Sommarlöf, Pährlan, Rosöga, Stiärnros, Blåmstra, Krusbålla, Kyndella och Äppelros.

Det var också vanligt att ge namn efter djurets födelsetid, vilket ligger bakom namn som Söndagsmön, Fregås, Lördros, Sommargås och Morgonlinna.

Oklart vilket som är toppnamn

Vilket som är det vanligaste namnet idag är som sagt oklart; hos LRF Mjölk och Växa, som tog över verksamheten från Svensk mjölk, finns ingen ny statistik. Hos Jordbruksverket eller Arla känner man heller inte till vilket namn som är mest poppis, men det är ingen avancerad gissning att Rosa fortfarande hör till toppen.

Hursomhelst, grattis på bemärkelsedagen, Rosa!

Konamn 2009

Rosa (14 345)

Stjärna (11 904)

Krona (8 087)

Sara (7 821)

Maja (7 708)

Lilja (7 224)

Majros (7 183)

Linda (6 945)

Blomma (5 788)

Lisa (5 675)

Stina (5 514)

Saga (4 931)

Källa: Svensk Mjölk