Rösta fram din favoritfågel

Ska den blå-gula blåmesen eller den mäktiga kungsörnen bli Sveriges nationalfågel? Dessa och 38 andra arter tävlar om att vinna omröstningen och bli Sveriges nationalfågel.

Det är Sveriges Ornitologiska förening – Birdlife Sverige som arrangerar omröstningen bland 40 fågelarter. Omröstningen sker i omgångar där den första avslutas den 28 februari. Vid de tre första omgångarna sållas tio arter bort varje gång så att de tio mest populära arterna återstår till finalomgången som avslutas 31 augusti.

Avgörandet och kröningen sker första helgen i september i skånska Falsterbo. Fram till dess kan alla delta i omröstningen för att värna sin egen favorit. Enklast är det att gå in på webbsidan www.birdlife.se för att rösta.

Enligt Birdlife Sverige finns det redan en inofficiell nationalfågel, nämligen koltrasten, som vann en omröstning som Dagens Nyheter ordnade bland sina läsare 1962. Knappt 5 000 personer, främst från Stockholmsregionen, deltog då i omröstningen som slutade med att koltrasten fick knapp majoritet före domherren.

Hoppas på många röster

Nu hoppas arrangören på många fler röster och från en större del av landet och många av de 40 arterna har en ganska stor spridning över landet.

Vad föredrar du, en stor fågel som någon av örnarna eller trana, eller kanske minstingen kungsfågel? Är sången viktig ligger koltrast, stare eller blåhake bra till, eller kanske vårsångare som rödhake, lövsångare och bofink. De två senaste är dessutom landets vanligaste fåglar till antalet.

Märkligt nog har inte drottninglika sångsvanen fått plats på listan.