Så kan du bärga mer halm

Allt tyder på en allvarlig brist på grovfoder i vinter. Spannmålsodlare som normalt inte bärgar halmen borde göra det i år. Det innebär ett lite annat sätt att tänka vid tröskning, säger forskaren Gunnar Lundin på Rise.

Här sprider Rekordverkens agnspridare agnar och boss över skärvidden.
Här sprider Rekordverkens agnspridare agnar och boss över skärvidden. FOTO: GUNNAR LUNDIN

I mitten av juli 2018 tyder allt på att en allvarlig grovfoderbrist väntar i vinter. Därför finns goda skäl för att ta tillvara all halm som kan bärgas. Men för många fordrar halmbärgning ändrade rutiner vid tröskning.

Läs också: Mer nyheter om torkan

Många spannmålsodlare tar hög stubb för att öka tröskans förmåga att skörda kärna. I Norden är det normalt kärnspillet över halmskakarna eller frånskiljningsrotorn som sätter gränsen för tröskans kapacitet.

Tröska med lägre stubb

– I år kommer tyvärr många grödor inte ha möjlighet att i vettiga farter förmå överbelasta halmskakare eller frånskiljningsrotor. Därför blir det knappast något problem att tröska med lägre stubb för på så sätt kunna bärga mesta möjliga av den korta halm som finns, säger Gunnar Lundin, som forskar om skördetröskning på Rise Jordbruk och Livsmedel (före detta JTI).

– Att sänka stubbhöjden i höstvete en decimeter, från 25 till 15 centimeter, betyder under normala förhållanden att man får 15-20 procent mer halm att bärga. Svåra torrår som i år törs man nog räkna med att en decimeter lägre höstvetestubb ger 25 procent mer bärgningsbar halm.

Läs också: Så är skördeläget från norr till söder

Ta tillvara agnar och boss

På vissa tröskor finns det möjlighet att även ta tillvara agnar och boss från rensverket.

– Det är maskiner som har Rekordverkens agnspridare Combi, säger Gunnar Lundin.

Combisystemet innebär att man kan välja att antingen sprida agnarna separat eller att kasta upp dem i skördetröskans halmflöde. Där blandas agnarna med halmen för att sedan följa med när halmen pressas.

Ökade med 14 procent

– Rise har gjort ett par försök med utrustningen i höstvete. Då ökade mängden bärgade skörderester (halm + agnar) med 14 procent. Det innebar att ungefär hälften av agnarna följde med i halmbalarna. Det här är en möjlighet som är särskilt intressant att utnyttja ett år som detta, med uttalad halmbrist.

Combisystemet från Rekordverken

Rekordverkens Combisystem är standard på agnspridarförsedda New Holland skördetröskor i serierna CX 5000 och 6000 från år 2002 och framåt (numera CX 5 och 6). Vidare finns det som tillval på Sampo Comia-modellerna. Utrustningen monterades tidigare även på John Deeres skakartröskor i W- och T-serierna. Sedan hösten 2017 provar Rise tillsammans med det italienska forskningsinstitutet CREA en prototyp av Combisystemet på Agcos största skördetröskor Fendt och Massey Ferguson.