Så kör man en automattröska

Den automatiska skördetröskan har fyra tröskprogram. De optimerar på att minska spillet, öka kapaciteten eller förbättra kärnkvaliteten. Se videon på hur allt fungerar!

Körskärmen i New Holland CR med Intellisense visar hur datorn ställt in tröskverket.
Körskärmen i New Holland CR med Intellisense visar hur datorn ställt in tröskverket. FOTO: PER EMGARDSSON

På förarplatsen i en CR Revelation ser man att maskinen har Intellisense-automatiken genom att det finns en autotröskningsknapp på instrumentpanelen. I tröskskärmen finns den nya Intellisense-menyn som visar en skiss av tröskverket med aktuella inställningar för rotor, såll, spill och kärnkapacitet.

Körskärmen i New Holland CR med Intellisense visar hur datorn ställt in tröskverket.
Körskärmen i New Holland CR med Intellisense visar hur datorn ställt in tröskverket. FOTO: PER EMGARDSSON

Olika strategiprogram

Inför varje tröskning ska föraren på en undermeny välja vilken gröda som ska tröskas, samt slå in hur mycket spill och kärnskador samt vilken körhastighet och motorbelastning som accepteras. Till slut väljer man ett av automatikens fyra skördestrategiprogram.

Den röda spillindikatorgrafen längst ned på skärmen visar att det spiller från frånskiljningsrotorn.
Den röda spillindikatorgrafen längst ned på skärmen visar att det spiller från frånskiljningsrotorn. FOTO: NEW HOLLAND

Justeringar väljs

Strategin avgör om tröskdatorn ska justera om tröskverksinställningarna för att i första hand nå lågt spill, få kärnskador, maximal kapacitet eller konstant tröskgodsflöde genom maskinen.

Så skiljer sig skördestrategiprogrammen åt:

Intellisense-automatiken har fyra olika program eller skördestrategier. Så här skiljer sig programmen åt:

· Begränsat spill.

1. Ökar spillet över förarens maxvärde sänks körhastigheten.

2. Ökar sedan kärnskadorna över förarens maxvärde ändrar automatiken tröskverksinställningarna tills dess kärnkvaliteten åter uppnås.

· Bästa kärnkvalitet

1. Ökar kärnskadorna över förarens maxvärde ändrar automatiken tröskverksinställningarna tills dess kärnkvaliteten åter uppnås.

2. Ökar sedan spillet över förarens maxvärde sänks körhastigheten.

· Maximal kapacitet

1. Automatiken ökar körhastigheten upp till angiven maxfart eller till dess motorn når max belastning.

2. Ökar sedan spillet över förarens maxvärde sänks körhastigheten.

3. Ökar därefter kärnskadorna över förarens maxvärde ändrar automatiken tröskverksinställningarna tills dess kärnkvaliteten åter uppnås.

· Länk i skördekedjan

1. Automatiken justerar körhastigheten så att tröskgodsflödet genom maskinen är konstant.

2. Ökar sedan spillet över förarens maxvärde sänks körhastigheten

3. Ökar därefter kärnskadorna över förarens maxvärde ändrar automatiken tröskverksinställningarna tills dess kärnkvaliteten åter uppnås.