Så minskar han läckaget på sin gård

Lantbrukaren Martin Andersson försöker på olika sätt att minska läckaget av växtskyddsmedel. Han har stora skyddszoner kring brunnar och diken, modern sprutteknik och kör med lägre doser.

FOTO: TOVE NILSSON

Martin Andersson driver ett lantbruksföretag med växtodling och nötkreatur i skånska Löderup. En ganska enkel och effektiv åtgärd för att minska läckage av växtskyddsmedel är enligt honom att inte spruta över eller i närheten av brunnar. Det är i dag ett krav att hålla ett avstånd på minst två meter som i praktiken kan vara svårt att hålla. Martin tror att en del av läckaget av växtskyddsmedel i lantbruket uppstår kring brunnarna av misstag.

– Det är nog den lägsta frukten att plocka. Sprutar man över brunnen är det som en motorväg rakt ut i vattnet.

Skyddszoner kring brunnar

Själv anlägger han skyddszoner på nio gånger nio meter kring brunnarna och etablerar en viltgröda där.

– Följden är att man ser var brunnen är på långt håll så du inte riskerar att spruta över den. Det är inte alla lantbrukare som sprutar själv och i en täckande spannmålsgröda eller raps är det omöjligt att se var brunnarna är. Men har du en stor ruta kan du inte missa den. Jag låter den ligga kvar från år till år. Man får putsa ned den om det blir ogräs i den och man lägger om den när det behövs. Dessutom trivs fältviltet där.

Åtgärden är inte stödberättigad, vilket Martin Andersson tycker är synd.

– Hade det funnits någon morot i stöden för åtgärden tror jag fler hade gjort det. Det finns många styrmedel att skruva på.

Kör helst på hösten

Ogräsbehandling med diflufenikanpreparat på våren i höstvetet anser han kan fungera ibland, till exempel om det varit dåliga förhållanden på hösten, men generellt är det bättre att köra på hösten.

– Oftast är det bättre effekter på en del sorters ogräs på hösten. Särskilt om du har sått tidigt och det har varit milt och varmt som nu. Viol, veronika och andra ogräs som diflufenikan är resistensbrytare mot kan vara svåra att ta på våren. Då är de stora och du behöver kanske en ännu större dos för att ta död på dem. Och då har du fått upp plantor som förmodligen släpper ogräsfrön ifrån sig. Då är det bättre med en lägre dos på hösten och se till så att uppförökningen inte kommer.

Sänkta doser

Martin Andersson investerade för något år sedan i en ny växtskyddsspruta, i autostyrning och sprutmunstycken som minskar avdriften.

– Då kan man sänka doserna, eftersom jag får bättre träffsäkerhet än med ett standardmunstycke. Så i stället för att köra full eller rekommenderad dos kan man kanske sänka den med 5-10 procent.

Han tycker att Kemikalieinspektionens nya angreppssätt att söka dialog är bra.

– I stället för att toppstyra och bara ta bort preparatet eller den aktiva substansen så öppnar man för att lantbrukare ska hjälpa till med lösningen.

– Jag tror att det kommer att tas emot positivt. Om alternativet är att Legacy eller Difanil försvinner så måste det finnas en ambition att försöka möta Kemikalieinspektionen för det är en viktig produkt i ogräskampen.