Så påverkas böndernas frågor vid ett regeringsskifte

Ett regeringsskifte kan bana väg för snabba spårbyten på böndernas politikområde. Land Lantbruk listar några heta valfrågor där oppositionspartierna är enade om att riva upp och förändra.

Flera frågor som berör de gröna näringarna kan komma att förändras vid ett regeringsskifte.
Flera frågor som berör de gröna näringarna kan komma att förändras vid ett regeringsskifte. FOTO: MOSTPHOTOS/MARIE HENNINGSSON

Slopat mål om mer ekologiskt

Den rödgröna regeringens mål om att 30 procent av jordbruksmarken ska vara ekologiskt odlad 2030 löper risk att inte överleva ett maktskifte. Alliansen ifrågasätter också den roll som regeringen givit kommuner och landsting att driva på. Så mycket som 60 procent av de offentliga måltiderna ska bestå av ekologiska livsmedel 2030, enligt regeringens handlingsplan som är en del av den nationella livsmedelsstrategin. Här anser både allianspartierna och SD att marknadens efterfrågan istället ska få styra, så att svenska konventionellt odlade livsmedel inte missgynnas av politiskt satta mål för upphandlingen.

Sänkt dieselskatt

Dieselskatten är en gammal stridsfråga som skiljer blocken åt och som flammat upp inför valet. Särskilt handlar striden om hur hög återbetalningen ska vara på de gröna näringarnas transporter. Här tävlar C, M, och KD om att ge störst ”rabatt” till de gröna näringarna och löftena har kommit tätt under sommarens torka. Även SD vill ha en kraftig sänkning av dieselskatten. De rödgröna partierna säger däremot nej till att öka den reduktion på dieselskatten som de gröna näringarna redan idag har. Liberalerna bryter här alliansens enighet med sitt nej till sänkt dieselskatt för jord-och skogsbruket.

Ingen kilometerskatt

Regeringens planerade kilometerskatt har hamnat mitt i valrörelsens debatt om hur man sluter klyftan mellan landsbygd och stad. Allianspartierna och SD motsätter sig en sådan skatt med motiveringen att den skulle slå mot jobb och tillväxt på landsbygden och i de gröna näringarna. S och MP har redan en gång tagit åt sig av denna kritik genom att dra tillbaka ett första förslag. Men till hösten återkommer de med ett nytt och modifierat förslag där skatten ska gälla stora vägar och inte mindre vägar, sådana som de gröna näringarna ofta har som enda alternativ. Nyttan med skatten, som också kallas vägslitageavgift, är att utjämna konkurrensen med utländska åkare, framhåller S, MP och V. Oppositionen tvivlar dock på att skatten kan göras så träffsäker att den inte orättvist drabbar landsbygdens företag och invånare.

Lov att bygga strandnära

Ett uppluckrat strandskydd står på allianspartiernas och SDs löfteslista i valet. Mjukare regler skulle underlätta byggande och utveckling i mer glest befolkade områden, anser de. Både MP och V slår hårt vakt om strandskyddet, och menar att de nuvarande möjligheterna till undantag räcker, även i glesbygdskommuner. Socialdemokraterna öppnar däremot för att underlätta för byggande i strandnära lägen på landsbygden. Här har statsminister Stefan Löfven sträckt ut handen om en uppgörelse i den politiska mitten.

Ja till gårdsförsäljning av alkohol

Alliansen och SD vill öppna för gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker. Motivet är att det skulle gynna gårdsturism och besöksnäringen. I alliansen ser särskilt C och M optimistiskt på möjligheten att förena gårdsförsäljning med ett bevarat svenskt monopol. L och KD är positiva, men något mer försiktiga. I begränsad omfattning, garderar sig KD. Även SD är positivt till direktförsäljning av lokalt gårdsproducerade drycker. De rödgröna säger lika bestämt nej och varnar för att försäljning av gårdsproducerad alkohol skulle äventyra det svenska alkoholmonopolet.

LÄS MER: Så går det med krisstödet efter valet

LÄS OCKSÅ: Sex lantbruksröster om valets viktigaste fråga