Så utvecklas robustare plantor av hybridasp

Mer än 100 000 rotskott per hektar kan bildas efter en avverkning av hybridasp. Ett nytt bestånd kan därför skapas till låg kostnad. Lars-Göran Stener hör till dem som bidragit till utvecklingen av mer snabbväxande och robusta plantor.

FOTO: MATS P OSTELIUS

En ny studie, finansierad av Skogssällskapet, visar en minskning av genetisk variation i de nya generationer av hybridasp som skapas vid rotskottsföryngring.

– Sådana förändringar i klonsammansättningen kan öka risken för skador, säger Lars-Göran Stener på Skogforsk i en intervju med Skogssällskapet.se.

Han ger därför rådet att använda fler kloner om hybridaspen ska föryngras med rotskott.

FILM: Här faller hybridaspen

Ökat intresse

Snabb tillväxt och eftertraktade fiberegenskaper gör hybridaspen intressant i både lant- och skogsbruket. Möjligheten att få ekonomiskt stöd för hybridasp som energiråvara på jordbruksmark har ökat intresset ytterligare.

– Med bra plantmaterial och rätt odlingsteknik kan vi nå en produktion på 25 m3sk per hektar och år. Omloppstiderna ligger mellan 20–25 år, säger Lars-Göran Stener som har arbetat med forskning på hybridasp i 30 år.

Blandning av kloner

Vanligen används en blandning av 5–8 kloner i planteringar med hybridasp i Sverige, enligt Lars-Göran Stener. Forskarnas farhågor är dock att den genetiska variationen kan minska vid rotskottsföryngring och att vissa kloner konkurreras ut. Risken ökar då för klonbundna angrepp från skadegörare.

Läs mer: Poppel och hybridasp utmanar gran