Säker Skog – beredskap som fungerar

Året som gått har ökat fokus på krisberedskap och säkerhet. Var och en kan bidra på sitt håll genom att ställa upp för varandra när det krisar, skriver Mats Blom.

De senaste årens stormar har varit en ögonöppnare för säkerheten för tusentals skogsägare, när många gett sig ut i skogen för ta hand om sina vindfällen. Det skriver Mats Blomberg. FOTO: TORBJÖRN ESPING

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

De senaste årens stormar har satt sina spår hos tusentals skogsägare. Det har varit en ögonöppnare för säkerheten när många gett sig ut i skogen för ta hand om sina vindfällen. Situationen för Ukrainas folk har fått oss att fundera ytterligare på säkerhet och beredskap.

Beredskap för att saker kan hända som man inte riktigt förutsett. Julen ger tid att reflektera över vad som varit, gärna med positiva förtecken. Men också möjlighet att blicka framåt.
För en tid sen damp det ned ett foto från vänner bland säkerhetsinstruktörerna inom Säker Skog. Södra hade haft träff med sina säkerhetsombud. Det var välbekanta ansikten, men även nya. Ansikten som lyste av tillförsikt om vetskapen att det man håller på med är viktigt för både skogsägarna och deras familjer men även för samhället. Återväxten verkar tryggad!

Klart det värmer när man haft förmånen att vara med på resan. Med avstamp vid LRF-stämman år 2000 då Jan-Olof Thorstensson föreslog att "Säker Gård" skulle få en motsvarighet inom skogen. Så blev det. "Säker Skog" startade som ett pilotprojekt, och växte och växte. Ett frivilligt initiativ från skogsägarrörelsen som verkligen har visat att devisen frihet under ansvar fungerar i praktiken. Säker Skog överträffar det mesta som skett uppifrån i form av statliga upplysningskampanjer. Det är många som ska honoreras för att det blivit en framgångssaga, ingen nämnd, ingen glömd. Säker Skog har på ett fantastiskt sätt blivit en folkrörelse i skogen, ett adelsmärke bland skogsägarna med fler än 150 000 tagna motorsågs- och röjsågkort. 

Konceptet ägs i dag av en ekonomisk förening med LRF, Södra, Mellanskog och Norra skog som ägare vilka utvecklar modellen vidare. För man får inte stanna upp. Nya skogsägare och skogsbrukare tillkommer. Nya rön, nya verktyg, nya redskap. Många är inte själv verksamma i den bemärkelsen att man arbetar manuellt med gallring och slutavverkningar, men vem använder inte motorsågen då och då? Fler och fler vedhuggare ansluter, räddningstjänster, kraftbolag och andra ser det som helt nödvändigt att utbilda sig i motorsåg. Tålamod och ett brinnande driv hos säkerhetsombud och säkerhetsinstruktörer har bidragit till framgången.

Nästan som en institution. Nästan – för det är viktigt att bevara särarten och frivilligheten.

Året som gått har ökat fokus på krisberedskap och säkerhet. Var och en kan bidra på sitt håll genom att ställa upp för varandra när det krisar. Har du inte tagit ett eget motorsågs- eller röjsågskort så kan du önska dig en utbildning i julklapp. Så sprider vi julens budskap - att bry sig om sin nästa. 

Mats Blomberg, aktiv skogssenior

LÄS MER: Tänk smart när ny elteknik byggs i skogen