Samarbete dödar granar

Blånadssvampar och granbarkborrar samarbetar för att ta död på granar. Det visar en studie från Örebro universitet.

Om man skulle kunna stoppa kommunikationen mellan svamparna och barkborrarna så skulle det kunna vara ett sätt att skydda skogen.
Om man skulle kunna stoppa kommunikationen mellan svamparna och barkborrarna så skulle det kunna vara ett sätt att skydda skogen. FOTO: ROLF SEGERSTEDT

Granbarkborrarna lockar till sig andra barkborrar med hjälp av doftämnen. De berättar helt enkelt för alla som finns i närheten att här finns ett bra träd. Studien från Örebro universitet visar är att även svamparna som är associerade med granbarkborrar skickar ut doftämnen. Det gör de för att locka till sig barkborrar så att de kan få skjuts till ett lämpligt träd

Svamparna hjälper till

Som tack för skjutsen hjälper blånadssvamparna barkborrarna att döda trädet. När barkborrarna gnager sig in barken försöker granen skydda sig genom att dränka dem i kåda. Blånadssvampen hjälper då barkborren genom att de bryter ner kemikalierna i kådan som trädet producerar till sitt försvar.

Känslig kommunikation

Forskarnas slutsats är att om man skulle kunna stoppa kommunikationen mellan svamparna och barkborrarna så skulle det kunna vara ett sätt att skydda skogen. Eftersom kommunikationen mellan svampen och barkborren är invecklad är den samtidigt känslig för påverkan. Den känsligheten öppnar, enligt forskarna, nya möjligheter för att skydda skogen.

Studien är ett samarbete med Linnéuniversitetet, KTH, University of Western Australia, University of Adelaide och Norsk institutt for bioekonomi, och forskarna studerade fem olika svampar som lever i symbios med olika barkborrar.

LÄS MER: Kampen mot granbarkborren utökas