Sänkta tullar till Norge

EU och Norge har slutit avtal för att underlätta handeln med lantbruksprodukter. Från och med i dag har svenska producenter ökade möjligheter på den norska marknaden.

Avtalet som träder i kraft i dag, den 1 oktober, befriar vissa europeiska jordbruksprodukter från tullavgift vid handel med Norge och utökar tullkvoterna för bland annat griskött, nötkött och kött från fjäderfä.
Avtalet som träder i kraft i dag, den 1 oktober, befriar vissa europeiska jordbruksprodukter från tullavgift vid handel med Norge och utökar tullkvoterna för bland annat griskött, nötkött och kött från fjäderfä. FOTO: MOSTPHOTOS

Avtalet som träder i kraft i dag, den 1 oktober, befriar vissa europeiska jordbruksprodukter från tullavgift vid handel med Norge och utökar tullkvoterna för bland annat griskött, nötkött och kött från fjäderfä.

Möjlighet för svenska producenter

Enligt Jordbruksverket ska avtalet ge svenska producenter ökade möjligheter på den norska marknaden, bland annat med kött, ost, korv och saft.

Också levande hästar, vissa bönor, vissa levande växter, konserverad svamp, flera sorters bär samt vetegluten och andra restprodukter från potatisbearbetning ämnat för djurfoder kan passera den norska gränsen utan tullavgift.

Chips och foder från Norge

Avtalet innebär också att EU öppnar upp eller ökar tullkvoterna för import av bland annat potatischips och vissa typer av djurfoder från Norge.

LÄS MER: Nordisk samverkan för att få bukt med torkans effekter