Sänkta vallskördar efter kall och torr vår

Frostnätter och torka har sänkt vallskörden på en del håll runt om i landet. Men när det efterlängtade regnet väl kom var det mitt i skörden för vissa.

Bernt Bengtsson.
Bernt Bengtsson. FOTO: BÖRJE FÖRSÄTER

Bernt Bengtsson driver en mjölkproduktion tillsammans med sina två bröder utanför Varberg. Där var förstaskörden inne för ett par veckor sedan trots något regnavbrott under skördearbetet. Efter det har det regnat desto mer.

– Det är problematiskt för dem som inte fick av gräset då, i månadskiftet maj-juni, för vi har fått över 100 millimeter regn sedan dess, säger Bernt Bengtsson.

”Nog väldigt bra kvalitet”

Bröderna Bengtsson tar vanligtvis fyra skördar till sina 100 mjölkkor. Förstaskörden verkar bra men lite låg.

– Jag har inte fått några analyser på den än, men jag tycker den verkar bra. Vi fick inte så stor mängd, men det blir nog väldigt bra kvalitet.

Nattfrost ända in i maj och för lite regn har förmodligen bromsat vallens tillväxt inför förstaskörden. Nu har det i alla fall kommit tillräckligt med regn för att säkra andraskörden som Bernt räknar med att kunna ta veckan efter midsommar. Nu hoppas han på sol och runt 20 grader.

”Problem med regnavbrott”

Håkan Skärby i Kisa, Östergötland, är igång med förstaskörden nu, men regnet har gjort att den dragit ut en del på tiden.

– Vi har haft lite problem med regnavbrott här och där. Just nu går det bra, men vi har haft två dagar med väldigt kraftiga eftermiddagsskurar och fått sluta alldeles för tidigt.

Den skörd som har tagits ser ändå ut att ha hyfsad kvalitet.

Han tar normalt tre skördar till de 170-180 djur han har i sitt kvighotell. Tidigare hade han och frun Karin mjölkproduktion vilket krävde mer av fodret.

– Vi är inte riktigt lika beroende av den yppersta kvaliteten näringsmässigt på ensilaget som vi jagade förut.

Variationer i nederbörd

De har inte drabbats så hårt av torka som på en del andra håll i landet. Men det är stora lokala variationer i nederbörden.

– Det är lite av ett lotteri, säger Håkan Skärby.

I Kalmar-Ölandområdet är ensilageskörden klar medan en del hö återstår. Även där har en kall vår med frostnätter i kombination med torka lett till att skördarna varierar från normal till halv skörd, enligt rådgivaren Hans Romarker på Hushållningssällskapet i Kalmar.

Det har varit liknande förutsättningar på Gotland där skördeperioden varit utdragen. De som skördade tidigt fick bra kvalitet men väldigt låg skörd och de som skördar sent får normal skörd med låg kvalitet, enligt rådgivaren Bengt Viken på Hushållningssällskapet.

Sämre avkastning på förstaårsvallar

Enligt Emelie Andersson, rådgivare på HS Konsult i Örebro, har det kommit välbehövligt regn, men det har försenat skörden hos många.

– Detta kommer att resultera ett foder med låg energi och mycket osmältbart fiber. Mängden i förstaskörden är tyvärr blygsam då det har varit så torrt.

I Uppsalatrakten har det också varit kallt och på sina håll torrt, men flera vallodlare rapporterar att de har fått nästan normal skörd, med sämre avkastning än normalt på förstaårsvallar och bättre på äldre vallar, enligt Pia Björsell, rådgivare på Hushållningssällskapet.