Satellitbilder två gånger i veckan i nya Cropsat

Nu uppdateras precisionsodlingstjänsten Cropsat med nya bilder var tredje dag och tjänsten minns också var du har din gård.

Inför odlingssäsongen har precisionsodlingstjänsten Cropsat uppdaterats. Nu äger och sköter Dataväxt tjänsten och man kan också skapa ett konto och logga in i tjänsten. Då hittar den själv tillbaka till dina fält nästa gång du vill använda satellitbilderna. Den ritar också ut Dataväxtkunders skiften direkt på kartan.

– De viktigaste förändringarna är att satellitbilderna nu täcker hela Sverige, tidigare fanns bara spannmålsbygderna upp till Uppsala med, säger Henrik Stadig, rådgivare på Hushållningssällskapet i Skaraborg.

I år läggs också nya bilder upp året runt, de laddas ned automatiskt från Esas vädersatellit Senitel. Tidigare fanns ett mindre antal bilder från försommaren.

Det gör att lantbrukaren behöver granska bilderna. Vi tar bort mulna bilder. Molnskuggor som delar fält är inte bra, med helt skuggade fält får lantbrukaren göra en bedömning.

En ny funktion är kalibrering. På tre platser i fältet anger man grödans bedömda kvävebehov, sedan räknar Cropsat ut en variabel kvävegiva.

Vad innebär det här?

– Mest spännande är att vi får bilder över hela Sverige året runt. Det kommer att skapa många nya användningsområden. Det öppnar för att börja experimentera med biomasseanpassade gödselgivor i flera andra grödor.

Henrik Stadig.
Henrik Stadig. FOTO: ANDERS FÄLLMAN

Även i vall?

– Bilderna visar var vallen är tjock eller tunn. Men vallar består av olika växter med som skiljer sig ibland annat utvecklingstakt, så än så länge är det svårt att ge gödslingsrekommendationer.

Som exempel tar Henrik Stadig att det nu finns väldigt sena bilder i vall, det saknar rådgivningen erfarenhet.

– Det här kan bli hur spännande som helst, satellitbilderna ger oss ett enkelt sätt att mäta biomassetillväxten under hela året.