Satsa mer på livsmedelsforskning

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, välkomnar att regeringen nu höjer ambitionerna inom livsmedelsområdet. Det är mycket efterlängtat skriver Erik Fahlbeck, Vicerektor för samverkan, SLU.