Satsande systrar prisades för smart golv

Som enda deltagande lantbruksföretag, vann de Nordea Social Impact Award mot 400 andra. – Pratar vi expansion kommande år, så kommer vi att behöva rekrytera många inom en mängd olika områden, säger Peg Söderberg, VD för Moving Floor.

Prisutdelning i Serendipity Challenge i Almedalen, där Moving Floor fick ta emot vinsten Nordea Social Impact Award.
Prisutdelning i Serendipity Challenge i Almedalen, där Moving Floor fick ta emot vinsten Nordea Social Impact Award. FOTO: MOVING FLOOR

I motiveringen till vinsten står bland annat:

"Med en innovativ och intressant produkt som tacklar enorma utmaningar så som klimatpåverkan och antibiotikaresistens är detta ett bolag som kommer att göra stor skillnad för både den bransch de verkar i, men också för världen."

För 20 år sedan funderade grisproducenterna Tommy och Pia Lindvall över hur man kunde lösa rengöringen av grisstallarna på ett bättre och enklare sätt.

I dag är deras uppfinning navet i det familjeföretag som döttrarna driver vidare, med stor satsning i Kina och siktet inställt på att fortsätta växa.

Fick idén från gnuer

– Våra föräldrar var trötta på att det var så slitsamt att göra rent. Många andra delar av lantbruket hade utvecklats och blivit mer automatiserat, men inte det, säger Peg Söderberg, VD för Moving Floor.

Idén till lösningen fick de från ett naturprogram där gnuernas ständiga rörelse, gjorde att de undvek sin gödsel och höll sig friskare.

– De arbetade med uppfinningen parallellt med att de drev lantbruket.

Systrarna Peg Söderberg, VD och Katja Lindvall, vice VD, på plats i Kina tillsammans med installatören Alf Johansson.
Systrarna Peg Söderberg, VD och Katja Lindvall, vice VD, på plats i Kina tillsammans med installatören Alf Johansson. FOTO: MOVING FLOOR

Det svåraste visade sig vara att hitta ett material som inte grisarna tuggade sönder, inte halkade på och som ändå gick att skrapa rent ordentligt.

Framgång med kalv

– Vi testade med kalvar, vilket visade sig fungera utmärkt. Bland annat köpte SLU in golvet till sina stallar och testade det redan fyra år innan vi lanserade golvet kommersiellt.

Nu verkar man äntligen ha löst den kniviga materialfrågan för golv till grisar, och håller på att starta upp på en testgård. Tommy Lindvall bort för två år sedan, och hann inte se den slutliga lösningen.

– Man kan tänka att pappa inte fick vara här och se när vi lyckades, men det känns som att han ändå är med. Hans framåtanda och visioner lever vidare med oss i företaget.

Kalvar på rörligt golv har visat sig ge många fördelar, nu är det grisarnas tur.
Kalvar på rörligt golv har visat sig ge många fördelar, nu är det grisarnas tur. FOTO: MOVING FLOOR

Hur gick det till när du och din syster gick in i företaget?

– Jag och Katja studerade båda ekonomi, men jag fick möjligheten att driva hotell och gjorde ett uppehåll. Våra föräldrar tyckte att de var för gamla för att gå vidare och kommersialisera sin idé, så när jag skulle återuppta studierna sa Katja sa till mig, att antingen går vi in och driver det här vidare, eller så säljs patenten. På den vägen är det, säger Peg Söderberg.

Att fortsätta utveckla företaget och utöka var en självklarhet.

– Vi har en omfattande patentportfölj som driver oss, med nio patentfamiljer, förklarar hon.

Visioner slog väl ut

Första patentet föräldrarna tog, var ett patent för att ha djur på rörligt underlag, vilket visade sig vara ett mycket brett och användbart patent att ha.

– Vi trodde på en global marknad och tog patent därefter, också i Kina, mot rådgivarens inrådan, vilket ju visade sig helt rätt med tanke på hur den Kinesiska marknaden har utvecklats.

– Vår far var en stor visionär, så det var inga funderingar. Kina har en enorm andel av den globala grisproduktionen, så det var en självklar marknad för oss.

Så här ser konstruktionen med det rörliga golvet ut.
Så här ser konstruktionen med det rörliga golvet ut. FOTO: MOVING FLOOR

Behöver rekrytera fler

I dag arbetar ungefär tio personer med företaget, förutom familjen, men man räknar med att bli många fler.

– Vi har tagit in kompetens inom bland annat konstruktion, programmering, design, produktion och process, men om det går som vi planerar med kommersialiseringen av grisgolvet, så kommer vi att ha stora rekryteringsbehov inom olika områden de närmaste åren.

Var ser du företaget om fem år om allt går enligt plan?

– Om allt fungerar som vi önskar att det ska göra, har vi en stark organisation och produktionskapacitet på Gotland, men våra stora ekonomiska intäkter kommer från Kina. Jag tänker att vi är delägare i ett kinesiskt bolag som arbetar på plats. Om vi pratar fem år framåt, så vill vi gärna ha en replika i något annat land också, kanske USA, Brasilien eller Ryssland.

FOTO: MOVING FLOOR