SCA gör försök med lärk

SCA ska börja odla sibirisk lärk i försöksskala. Syftet är att lära sig hur trädslaget fungerar och hur det ska skötas.

Det handlar om planteringar på cirka 100 hektar per år under två till tre år, berättar Pelle Gemmel skogsvårdschef på SCA Skog. Arealen fördelas jämt över bolagets fem förvaltningsoråden. Plantorna odlas på SCAs egen plantskola Bogrundet norr om Sundsvall med frömaterial från Finland.

SCA vill lära sig att odla lärk dels för ett eventuellt eget framtida behov, dels som en service för enskilda skogsägare som levererar virke till SCA.

– Vi köper virke av folk som är intresserade av lärk och nu samlar vi in kunskap för att kunna tillstyrka lärk eller avråda. Vi får också föryngringar att följa och visa upp. Och lärk skulle kunna bli ett alternativ även för oss i framtiden om vi skulle få problem med contorta, tall och gran i vissa föryngringar, säger Pelle Gemmel, som också ser försöksplanteringarna som ett sätt att tillvarata forskningsresultat på lärk från Skogforsk och SLU.

Som Skogsland tidigare har berättat gör även Sveaskog försök med lärkodlingar. I Sveaskogs fall handlar det om sibirisk lärk i Bergslagen och norrut samt hybridlärk i Götaland.