SCA investerar stort i massaproduktion

Massavedsmarknaden i nedre Norrland får ett uppsving när hygien- och skogsbolaget SCA dubblar massaproduktionen vid Östrands fabrik i Timrå.

För att möta den ökade efterfrågan på massa har SCA tagit beslut om att investera i ökad kapacitet för massaproduktion vid Östrands massafabrik i Timrå norr om Sundsvall.

undefined

Den årliga produktionskapaciteten av blekt sulfatmassa kommer att öka från nuvarande cirka 430 000 ton till cirka 900 000 ton.

Det innebär att förbrukningen av barrmassaved kommer att öka med cirka två miljoner fastkubikmeter.

– Investeringen i Östrand kommer på sikt att öka omsättningen och konkurrenskraften samt ge en kostnadsposition i världsklass och högre marginal, säger Magnus Groth, VD och koncernchef för SCA, i ett pressmeddelande.

Produktionsstarten beräknas till 2018 och investeringen kostar cirka 7,8 miljarder kronor under en treårsperiod.

undefined

SCA har samtidigt beslutat att dela upp koncernen i två divisionen, Hygiendivisionen och Skogsindustridivisionen.

I skogsindustridivisionen kommer samtliga skogsindustriella verksamheter och den skogsmark som idag ägs av SCA att sammanföras.

– En sammanhållen skogsindustriverksamhet i en division tydliggör ytterligare värdeskapandet samt optimerar synergierna mellan skogsindustrin och skogsmarksägandet, säger Magnus Groth.