SCA: Vi ska göra en översyn av våra rutiner

Morgen Yngvesson, skogsförvaltare för SCA Skog i Norrbotten, är medveten om kritiken mot SCA. "Tyvärr avbröt vi inte utkörningen av stubbar i tid. Det ser för bedrövligt ut, särkilt på den nedre sidan av väge", kommenterar han.

Morgen Yngvesson säger att arbetet på hygget borde ha stoppats tidigare, särskilt som det var en blöt höst och vår.

– Varför vi inte avbröt tidigare ska vi undersöka. Jag drar igång en översyn av våra rutiner. Man ska också veta att verksamheten med att skörda stubbar är ny, nästan på experimentstadiet. Vi håller alltså på att lära oss hanteringen, vilka marker som passar och när arbetat ska göras. Det här blir en läxa, säger Morgen Yngvesson.

När marken torkat upp räknar SCA med att ta in en högläggare och plantera hygget. Han bedömer att gräs kommer att börja växa och binda den lösa marken.

Morgen Yngesson vill inte kommentera Björn Mildhs kritik av Skogsvårdspolitiken och lagen som tillåter skogsbrukaren, i det här fallet SCA Skog, att köra sönder ett markområde utan risk för straffpåföljd.