Setra tar hand om brandskadat timmer

Setra Färila kommer att såga virke från skogar som härjats av bränder runt Färila i Hälsingland. Erfarenheten finns hos bolaget. Efter branden i Västmanland sågades timmer på Setra Skinnskatteberg.

FOTO: IBL

- Vi undersöker nu hur vi kan såga brandtimret. Det är en utmaning men det är klart att vi ställer upp, säger Hannele Arvonen, VD och koncernchef Setra.

Erfarenheten med att såga brandskadat virke efter branden 2014 är att det finns utmaningar, bland annat med logistik, lager, sanering och bioproduktsförsäljning. Därför kräver insatsen noggrann planering.

- Vi jobbar just nu hårt för att säkra så stora värden som möjligt för våra medlemmar som drabbats och vi är glada att Setra ser över möjligheten att ta emot det brandskadade virket, säger Sture Karlsson, VD Mellanskog.

Svårt att veta

Kvalitetsmässigt var den sågade trävaran efter branden i Västmanland likvärdig med varor från färskt timmer, men i dagsläget är det svårt att säga hur timret i de brandhärjade skogarna i Färilaområdet ser ut.

Ett första steg är att komma in på områdena när avspärrningarna hävs och få en överblick.

Setra kommer nu tillsammans med sina ägare tillsätta arbetsgrupper och börja förbereda för att ta emot brandskadat timmer.

- Det är viktigt för Sveaskog, för alla drabbade skogsägare och för Sverige att ta tillvara så stor del som möjligt av värdet på det skadade virket. Vi är glada att Setra tar det här initiativet, säger Per-Olof Wedin, vd Sveaskog.