Setra vill sälja sågverket i Vimmerby

Setra avser att sälja sågverket i småländska Vimmerby. Köpare uppges i så fall bli Bergs Timber AB med bas i Mörlunda, cirka 10 mil nordväst om Kalmar.

I ett pressmeddelande uppger Setra att en avsiktsförklaring är tecknad med Berghs om ett övertagande av Setras verksamhet i Vimmerby.

– Setra Vimmerbys integration med Setras övriga produktionsenheter vad gäller råvaruförsörjning och marknadskoncept är inte särskilt hög. Det är därför logiskt att vi prövar andra ägarstrukturer för enheten, säger Hannele Arvonen, vd och koncernchef i Setra.

undefined

Sågverket i Vimmerby har cirka 50 medarbetare och ligger cirka fyra mil från Bergs sågverk i Mörlunda. Affären uppges medföra synergieffekter inom flera områden för Bergs Timber.

– Vi ser synergier inom logistik, inte mist på råvarusidan, och en marknadspotenteial. I Vimmerby skulle vi få ett marknadssortiment som kompletterar vårt sortiment i Mörlunda. Vi har också ledig kapacitet i Bitus (Bergs impregneringsverksamhet i Nybro) där vi kan använda trävaror från Vimmerby, säger Peter Nilsson, VD på Bergs Timber.

I en affärsplan ska nu möjligheterna att integrera det sågverket i Bergs verksamhet analyseras. Analysen ska ligga till grund för ett beslut om affären genomförs eller inte. Ett beslut tros kunna fattas under fjärde kvartalet i år.

undefined

Tanken är att Bergs ska finnasiera affären med utökade krediter och genom att betala med nyemitterade aktier i Bergs Timber. Setra skulle alltså bli delägare i Bergs Timber om affären går igenom. Hur många procents ägarandel det skulle handla om är dock för tidigt att säga, enligt Peter Nilsson.

– Det får man se längre fram, det är för tidigt att säga. Det får förhandlingarna utvisa, säger han.