Sju bönder nominerade till klimatpris

White Guide Green och Svenskt Sigill vill uppmärksamma bönder i framkant inom klimatfrågan genom priset Årets klimatbonde. Nu är sju stycken lantbrukare nominerade till priset.

Sju bönder tävlar om nyinstiftade priset Årets klimatbonde. Det är White Guide Green och Svenskt Sigill som vill uppmärksamma bönder som jobbar hårt med klimatfrågan.
Sju bönder tävlar om nyinstiftade priset Årets klimatbonde. Det är White Guide Green och Svenskt Sigill som vill uppmärksamma bönder som jobbar hårt med klimatfrågan. FOTO: ISTOCK

White Guide Green och Svenskt Sigill vill genom priset Årets klimatbonde uppmärksamma bönder i framkant inom klimatfrågan. Det är första gången som priset delas ut, och vinnaren koras i april. Prisutdelningen kommer att ske den 12 juni på White Guide Green-galan i Stockholm.

De nominerade är:

Caroline Andersson, Brännan trädgård
Caroline Andersson, Brännan trädgård FOTO: PRESSBILD

Caroline Andersson, Brännan trädgård

Tomatodlare i Viken, Skåne

Motivering: Carolines målsättning är att optimalt kombinera smakrikedom med klimatsmarta lösningar. Hon äger en av nordvästra Skånes största tomatodlingar som förra året bytte till pelletspanna och fasade ut fossila bränslen. De är också klimatcertifierade i Svenskt Sigill. Tomater med skönhetsfläckar omvandlas till ketchup och chilisås som sedan säljs i lokala butiker för att minska på svinnet.

Ann & Janne Eriksson, Snöborg gård
Ann & Janne Eriksson, Snöborg gård FOTO: PRESSBILD

Ann & Janne Eriksson, Snöborg gård

Nötkötts- spannmåls- och potatisproducenter i Dalarna

Motivering: Nästan allt foder odlas på gården eller består av restprodukter från livsmedelsindustrin och potatishanteringen. Bland annat utfodras djuren med rester från pizza- och ölproduktion. Gården arbetar mycket med analyser vid gödselspridning och tänker kretslopp hela vägen. Har två vattenkraftverk på gården och planerar solcellsanläggning. Att cirkulera näring i kretslopp är centralt för att få en god bördighet i marken och öka mullhalten över tid.

Per-Olof Ingemarsson, Bjärefågel
Per-Olof Ingemarsson, Bjärefågel FOTO: PRESSBILD

Per-Olof Ingemarsson, Bjärefågel

Kycklingsuppfödare på Bjärehalvön

Motivering: Som grundare och en av huvudägarna till Bjärefågel är det Per-Olofs vision, om att företaget hela tiden kan göra saker lite bättre, som står bakom utvecklingen i företaget. Att arbeta med hållbarhet och minskad klimatpåverkan, utan att släppa fokus på god djuromsorg, är en del av Bjärefågels grundtanke. Bjärefågel är den enda klimatcertifierade kycklingproducenten i Sverige. Att alltid vara redo för nya förändringar för att komma ännu ett steg på vägen mot hållbarhet är en självklarhet.

Lena Lindahl & Magnus Johansson, Nibble gårdsgris
Lena Lindahl & Magnus Johansson, Nibble gårdsgris FOTO: PRESSBILD

Lena Lindahl & Magnus Johansson, Nibble gårdsgris

Grisuppfödare utanför Västerås.

Motivering: Kombinerar god djuromsorg med klimatsmart produktion. Utan att tänka klimat och på vilket sätt just vår verksamhet påverkar naturen omkring oss finns det ingen framtid. Är klimatcertifierade inom Svenskt Sigill. Har ökat mullhalten i marken tiofalt under de senaste 40 åren.

Jarl Ryberg, SLU Ultuna egendom
Jarl Ryberg, SLU Ultuna egendom FOTO: PRESSBILD

Jarl Ryberg, SLU Ultuna egendom

Sveriges Lantbruksuniversitets Ultuna egendom odlar spannmål, oljeväxter och är en grovfoderproducent.

Motivering: Bedriver en målmedveten omställning för att uppnå minsta möjliga klimatpåverkan. En biogasanläggning baserad på gödsel och vall producerar egendomens el. Samtliga motorfordon körs på vegetabilisk diesel, HVO och egendomen drivs fossilfritt. Gården drivs dels som ekologisk och dels som konventionell.

Erik O.R. Bengtsson, Karlfälts gård
Erik O.R. Bengtsson, Karlfälts gård FOTO: PRESSBILD

Erik O.R. Bengtsson, Karlfälts gård

Spannmål-, gris och lammproducent på Österlen

Motivering: Med ett helhetstänk på miljö- och klimatfrågor är gården ett föredöme inom klimatområdet. De har byggt ett bevattningssystem som är unikt med avseende på sin storlek, sin nya och moderna teknik, sin hållbara hantering av vatten och sitt miljövänliga fotavtryck. Bevattningen leder till högre skördar och en resurseffektiv produktion. Odlar gräsfrö för en bra växtföljd som ger minskat kväveläckage. Solel används för torkning av spannmål. Oljepannor byts ut mot jordvärme. Spannmål, oljeväxter, gris- och lammproduktionen är klimatcertifierade enligt Svenskt Sigill.

Jens Thulin, Visamarlövsgården
Jens Thulin, Visamarlövsgården FOTO: PRESSBILD

Jens Thulin, Visamarlövsgården

Nötköttsproducent öster om Malmö.

Motivering: Har som målsättning att bli Sveriges klimatsmartaste nötköttsproducent. Producerar mer elenergi än gården förbrukar, kör elbil, tankar traktorerna med rapsolja och utfodrar djuren med egenpressat proteinfoder från en egen rapsoljepress. Deltar i forskning om gräsbetande djurs inverkan på klimat och ekosystemtjänster. Är klimatcertifierad inom Svenskt Sigill. Fick Svedala kommuns miljöpris 2018. Reser runt som talare och inspiratör inom hållbarhet, mat och klimat.

LÄS MER: Han utsågs till Ekoböndernas ekobonde 2019