Sjunkande resultat för Billerud Korsnäs

Förpackningstillverkaren Billerud Korsnäs redovisar lägre vinst för både kvartal fyra och för helåret 2018. Det sjunkande resultatet beror främst på högre råvarupriser.

Billerud Korsnäs produktionsanläggning i Skärblacka, strax utanför Norrköping.
Billerud Korsnäs produktionsanläggning i Skärblacka, strax utanför Norrköping. FOTO: BILLERUDKORSNÄS

När Billerud Korsnäs nu har presenterat sin bokslutskommuniké för januari till december 2018 visar det sig att nettoomsättningen för kvartal fyra 2018 stiger med fem procent jämfört med samma period 2017.

Högre kostnader för fiber och kemikalier

Ökningen beror främst på högre försäljningspriser, men den positiva prisutvecklingen motverkades i viss mån av lägre försäljningsvolymer.

När det gäller rörelseresultatet för kvartal fyra 2018 ser det inte lika muntert ut. Här visar periodens resultat en vinst på 309 miljoner kronor vilket är en minskning med 16 procent jämfört med kvartal fyra 2017. Förklaringen ligger i högre kostnader för fiber och kemikalier på grund av hög efterfrågan på marknaden.

Oförändrad utdelning

När det gäller helåret 2018 ökade nettoomsättningen med sex procent jämfört med 2017. Även här beror ökningen främst på högre försäljningspriser. Samtidigt minskade försäljningsvolymerna med fem procent.

Enligt Billerud Korsnäs berodde den minskade nettoomsättningen främst på lageruppbyggnad för att säkerställa en stabil leveranssituation, samt den väderrelaterade vedbristen.

Vedbrist och underhållsstopp

Resultatet för 2018 uppgick till 1 037 miljoner kronor, vilket är en minskning med 37 procent jämfört med 2017 års resultat på 1 638 miljoner kronor.

Företagets förklaring till det sjunkande resultatet är ökningar av fiber- och kemikaliekostnader, vedbristen samt högre kostnader för planerade underhållsstopp.

För alla som äger aktier i Billerud Korsnäs blir dock utdelningen oförändrad jämfört med föregående år, 4,3 kronor per aktie.

LÄS MER: Billerud Korsnäs går i land med miljardaffär

LÄS MER: Här är bolagen som styr Skogssverige

LÄS MER: Billerud Korsnäs VD utsedd till Årets Ruter Dam