Ska bärplockarna få stoppa min avverkning?

Regeringen vill stärka allmänhetens delaktighet i naturvårdsarbetet står det bland annat i budgetpropositionen, vad innebär det? Undrar Roland Bring i

undefined

Jag är en intresserad skogsägare vilket lett till att jag har en del fina tallskogar. I dessa tallskogar växer blåbär och där säkert runt 100 personer får sitt vinterbehov tillgodosett.

undefined

Tilläggas kan att jag inte har något emot att det plockas bär men jag anser att jag måste få avgöra när skogen ska avverkas om jag får avverkningsanmälan godkänd.

undefined

Eriksmåla