Ska det vara så svårt att göra rätt?

Många av Hushållningssällskapets medarbetare är på välbehövlig semester. Våren har varit en mycket frustrerande och pressad period. Framförallt för de drygt 150 rådgivare som hjälpt lantbrukare med SAM-ansökningar.

De är överens om att det varit den stökigaste och jobbigaste SAM-perioden någonsin. Frågan många rådgivare och lantbrukare ställer sig är: ska det vara så komplicerat att göra rätt? Med noggrannhet, stor målmedvetenhet och mycket arbete har vi i Sverige byggt ett regelverk och administrativt system som gör att företagandet, jordbruket och omsorgen om djuren hamnar i bakgrunden. Ansökan måste bli rätt annars blir det sanktioner som kan stjälpa hela företaget. Jordbruksverket säger självt, inte utan stolthet, att det IT-system som krävs för att hantera nya Cap är den största IT-investering som gjorts i Sverige.

Det finns mycket att fundera på. Cap har blivit lite som tågtrafiken, alla skyller på alla. Triangeldramat mellan Jordbruksverket, Näringsdepartementet och Bryssel har bidragit till oklarheter och förseningar. Alla har gjort så gott de kunnat men resultatet har ändå blivit allt annat än bra för lantbrukaren.

Något Hushållningssällskapet funderar på är kostnaden. Vanligtvis tar det några timmar att göra en ansökan men i år, med alla oklarheter och felaktigheter, har det inte sällan tagit den dubbla tiden. Vem ska stå för kostnaden?

Snart kommer den del som vi är mest oroliga för – kontrollerna. Lantbrukarna har fyllt i ansökan utifrån de regler som gällde då. Under arbetets gång har nya direktiv kommit. Vad gäller då? Om det nu visar sig att det är fel, blir det straff då? Det slutar inte heller här: För lantbrukarna handlar det i första hand om likviditeten, speciellt i hårt ansträngda produktionsgrenar. När kommer pengarna? Ser det olika ut hos olika länsstyrelser?

Våren har inte varit bra, vare sig för lantbrukaren, rådgivaren eller tjänstemannen. Med facit i hand skulle mycket ha gjorts annorlunda. Jordbruksverkets generaldirektör säger i ATL att nu måste vi göra det bästa av situationen. Vi har svårt att se vad lantbrukaren ska göra mer. Han/hon har efter bästa förmåga fyllt i ansökan. Vi efterfrågar snarare att länsstyrelserna och Jordbruksverket tar ansvar för oklarheter och felaktigheter och visar både pragmatism och sunt bondförnuft när det blir dags för kontroller och sanktioner. Lantbrukarna behöver inte fler överraskningar i år.

undefined