Statsvetaren: ”Skadar allmänhetens förtroende”

Att Naturvårdsverket finansierar Naturskyddsföreningens miljörättsjurister kan vara delikatessjäv. Det anser Jan Turvall, lektor vid Statsvetenskapliga institutionen på Göteborgs Universitet.

Jan Turvall.
Jan Turvall. FOTO: PRIVAT

Naturskyddsföreningens miljörättsjurister finansieras med bidrag från Naturvårdsverket (se artikel här intill). Effekten blir att verket i vissa fall ­finansierar sin egen juridiska motpart. Ett exempel är frågan om licensjakt på varg i Sverige. Enligt Jan Turvall kan agerandet vara delikatessjäv.

– De ger Naturskyddsföreningen en förmån med duktiga välbetalda jurister som kan föra deras talan. Naturvårdsverket kan sedan inte opartiskt fatta beslut i jaktärenden om de stöder en part, det vill säga dem som är emot jakten. Det blir helt konstigt. I så fall ska de ge pengar till jaktorganisationer om de vill att de också ska kunna hävda sina intressen, har Jan Turvall tidigare sagt till tidningen Svensk Jakt.

”Ju större belopp desto allvarligare blir agerandet”

Land Lantbruk kan nu avslöja att Naturvårdsverket i år har höjt anslaget till Naturskyddsföreningens arbete med miljörätt. Med ett bidrag på 2 144 000 kronor (1 350 000 kronor 2017) kan föreningen finansiera en tredje, heltidsanställd miljörättsjurist.

– Själva jävsfrågan ändras ju inte med bidragshöjningen. Men ju större belopp desto allvarligare blir ju agerandet som skadar allmänhetens förtroende för Naturvårdsverket. Att du och andra ställer frågor om det här tyder ju på att det inte är glasklart vad som är rätt eller fel. Då är det bättre att undvika att ge bidrag, säger Jan Turvall.

”Utgår från vad de skriver i sin ansökan”

Höjda anslag från regeringen har gett Naturvårdsverket budgetutrymme att i år höja bidragen till bland andra Naturskyddsföreningen. Det berättar Mark Marissink, biträdande chef för Naturvårdsverkets avdelning för miljöanalys. Att Naturskyddsföreningens arbete inom miljörätt i vissa frågor går stick i stäv med myndighetens ser han inga problem med.

– Vi lägger inte oss i exakt vilka processer de ska driva utan vi utgår från vad de skriver i sin ansökan. Och att staten står mot staten är inget konstigt, det händer väl oftare än så, säger Mark Marissink.

LÄS MER: Statligt stöd bekostar Naturskyddsföreningens jurister

”Maktfaktorer som påverkar vardagen för alla bönder”

FAKTA: Så står det i regleringsbrevet

I regleringsbrevet till Naturvårdsverket skriver regeringen att drygt 30 miljoner kronor ska betalas ut i bidrag till ideella miljöorganisationer under 2018. Det är en fördubbling jämfört med 2017 då motsvarande belopp uppgick till 14,5 miljoner kronor.

"Anslagsposten ska användas för bidrag till ideella miljöorganisationers arbete som bidrar till att uppfylla de nationella miljökvalitetsmål som riksdagen har beslutat om, eller något av de prioriterade målen i EU:s sjunde miljöhandlingsprogram. Naturvårdsverket beslutar om fördelningen av medlen".