Skattepolitik stoppar fabrik för biodrivmedel

Värmlandsmetanol är redo att bygga en storskalig metanolfabrik i Hagfors. Men skattepolitiken i EU och Sverige gör att bolaget inte kan bygga.

När Björn Gillberg, tillsammans med ett stort antal skogsintresserade privatpersoner, startade Värmlandsmetanol för cirka 15 år sedan var biodrivmedel helt skattebefriade. Med den förutsättningen har bolaget drivit ett enträget utvecklingsarbete i samarbete ThyssenKrupp i tyska Dortmund. Ett koncept för förgasning av skogsråvara till metanol finns klart sedan länge. Totalt har investerarna plöjt ner cirka 80 miljoner kronor i utvecklingsarbetet.

undefined

– Vi har tekniken och en detaljplanerad industritomt att bygga på och vi har gjort riskanalyser. Nu återstår bara att bygga, men vi kan inte eftersom vi inte får långsiktiga spelregler från politikerna, säger Björn Gillberg.

Det han främst vänder sig emot är att Sverige, som han uttrycker det, "lägger sig platt" för EU-kommissionens uppfattning om olaga statsstöd för drivmedel.

– Koldioxidskatt på biodrivmedel är en absurditet, säger Björn Gillberg.

undefined

Enligt EU-kommissionen får skattelättnader införas för att kompensera för biodrivmedlens högre produktionskostnader. Men det räknas som statligt stöd, något som medlemsländerna löpande måste söka tillstånd för. Tillståndet gäller under förutsättning att tillverkare av biodrivmedel inte överkompenseras, vilket Energimyndigheten har i uppdrag att övervaka.

– Överkompenseras någon drivmedelstyp höjs skatterna i motsvarande grad, säger Emmi Jozsa, senior rådgivare på Energimyndigheten.

Björn Gillberg tycker att Sverige, för att möjliggöra en omställning till förnybara bränslen, ska ta strid med EU-kommissionen.

– Sverige borde dra saken till EU-domstolen så att vi får ett prejudikat. I Danmark säljs det snus trots att kommissionen förbjuder det. Vi borde göra på samma sätt när det gäller beskattning av biodrivmedel, säger Björn Gillberg.

undefined

Han vill nu se förutsägbara spelregler för åtminstone 15 år framåt i tiden. I så fall skulle Värmlandsmetanol bygga en storskalig metanolfabrik för 3,5 miljarder kronor i Hagfors, mitt i den Värmländska glesbygden.

– 2012 fick vi besked av banken att finansieringen troligen var klar före årets slut. Vi hade också färdiga avtal med flera olika teknikleverantörer. Samtidigt sade sig flera bensinbolag vara redo att köpa vår metanol för inblandning i sina bränslen. Nu får vi avvakta besked från politikerna innan vi kan bygga, säger Björn Gillberg.