Skog på schemat för många elever denna vecka

Skogsrika Värmland bjuder in elever på bred front i dag och i morgon. 3 300 elever deltar i Skogens dagar i Karlstad. Bjärstadsskolan intill Skoghalls Bruk i Hammarö går steget längre och har skolan på schemat hela veckan.

På Bjärstadsskolan inledde man i dag skogsveckan tillsammans med Stora Enso genom att plantera granar runt skolan. Det var skolans förstaklassare som invigde temaveckan med olika aktiviteter kopplade till skogsindustrin. Bjärstadsskolan ligger nämligen granne med Stora Ensos kartongbruk Skoghall.

Tillverka eget papper

Eleverna kommer bland annat att tillverka eget papper, göra skulpturer av pappersmassa och besöka Skoghalls Bruk. De äldsta eleverna besöker brukets sulfatlaboratorium och får träffa medarbetare som har yrken som förpackningsdesigner, laboratorieingenjör och elektriker.

– Skogsindustrin är en central del i Skoghalls och Hammarös näringsliv och med det här projektet hoppas vi locka fler elever att våga satsa på teknisk utbildning i framtiden, sa Kristina Karlstam, lärare på Bärstadsskolan och initiativtagare till projektet.

Plantera gran

Tillsammans med skogsvårdsledaren Robin Hed planterade eleverna med stort engagemang drygt femtiotalet granplantor.


– Vi vill visa barnen vilken fantastisk råvara som finns här i Värmland och hur viktigt det är att vi tar hand om den. Genom att vi planterar ny skog där vi avverkar ser vi till att det kommer att finnas skog även för kommande generationer. Skogen ger jobb och är också bra för klimatet, berättade Robin Hed på Stora Enso Skog.

Skogens dagar

I Karlstad arrangeras Skogens dagar under 17 och 18 maj. 3 300 grundskoleelever väntas delta i arrangemang på tema Skogen, Trävaror, Massa och papper samt Fritid, klimat och säkerhet i skogen. Dagarna arrangeras för tredje året i rad av Skogen i skolan tillsamman med solor och skogsnäringen.

– Vi bygger upp ett stort aktivitetsfält med stationer kring fyra olika teman som klasserna valfritt får besöka under vägledning av studenter från Gammelkroppa skogsskola. De får testa många olika aktiviteter och däremellan finns det möjlighet att grilla korv och smaka på Skogsstyrelsens kolbullar, säger Jens Meyer, projektledare Skogen i skolan.