Skogen är inte en oändlig resurs

Just nu vill alla ha skogen och dess produkter. Då är det lätt att glömma att inga resurser i världen är oändliga, inte ens skogen, skriver Haidi Andersson.

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Långsiktighet är väl ungefär så ute som någonting kan bli i en nutid där ett beställt paket helst ska komma fram samma dag. Ingen har tålamod att vänta på någonting, allt ska bara gå fortare och fortare.

Familjeskogsbruket står dock lite i kontrast till detta. Skogsbruksplanerna är på tio år, men visst planerar vi mycket längre fram i tiden än så. Allt vi gör är minst lika mycket till för framtida generationer som för oss själva, väl medvetna om att den jord vi har den har vi till låns. Vi familjeskogsbrukare gör så gott vi kan och försöker att förvalta skogen efter bästa förmåga.

Det långsiktiga tänket kan det fnissas lite åt när ekarna på Visingsö, som planterades för skeppsbygge med början 1831, anmäldes som leveransklara till flottan 1975. Långt efter att flottan slutat segla med träfartyg. Dessa ekar har dock numera helt andra värden och arbetet som lades ner var en god tanke och den ska man inte skratta åt, även om resultatet inte blev det förväntade.

Självklart har det alltid varit svårt att sia om framtiden. Vi i södra Sverige har mycket att ta hänsyn till när vi väljer skötselmetoder och träslag beaktat en framtid med ett förändrat klimat. Det självklara valet att plantera gran känns inte riktigt så självklart längre. Men riskerar vi inte samma problematik om vi i stället planterar enbart tall överallt? Andra frågor vi ställer oss är om vi över huvudtaget kommer att ha vintrar med tjäle? Hur ofta kommer vi att uppleva en torka som den vi upplevde sommaren 2018? Kommer granbarkborren att få sällskap av många fler allvarliga skadegörare? Vad kommer vi att efterfråga i framtiden?

Just nu vill alla ha skogen och dess produkter. Då är det lätt att glömma att inga resurser i världen är oändliga, inte ens skogen. Den räcker faktiskt inte till för att ersätt alla fossila material och stå för alla nya miljövänliga produkter samtidigt som den ska binda kol från våra utsläpp.

Jag är övertygad om att om vi alla hade tänkt lite mer långsiktigt lite oftare så hade vi, och vår planet, antagligen mått mycket bättre. För det finns inget som kan få mig att tro att det är konsumtion som är meningen med livet. Jag citerar hellre författaren Ellen Key: ”Meningen med livet är livet."

Haidi Andersson, skogsägare, Växjö