Skogen blir slagträ hos LRF inför valet

Skogen har en viktig roll när LRF laddar upp inför riksdagsvalet nästa år. ”Biobaserad samhällsekonomi” blir ett av slagorden i bonderörelsens satsning.

– Alliansregeringen har hittills missat Sveriges möjligheter att utveckla biobaserade innovativa energislag och produkter. Vi vill föra upp det högst på den politiska agendan, avslöjade Minna Gillberg, LRF, vid ett seminarium i Piteå förra veckan om skogens roll i klimatarbetet.

Hon är numera expert på förnybar energi på LRF, men har ett långt förflutet på olika företag och som rådgivare hos Margot Wallström när hon var EU-kommissionär.

Minna Gillberg menar att svenska skogsägare och hela skogsnäringen har mycket att vinna på att driva frågan om skogens betydelse som leverantör av miljövänliga produkter för ett uthålligt samhälle och minskat klimathot.

– I Tyskland har politiker och många företag insett möjligheterna att skapa biobaserade produkter. Där investeras stora summor för framtiden. Den svenska staten och regeringen har hittills inte på något sätt tagit tillvara svenska skogsintressen. Alliansregeringen verkar inte intresserad av samhällsbyggande, säger Minna Gillberg.

Hon varnar för att om inte politiker och skogsnäringen börjar bevaka sina positioner i Bryssel riskerar svenskt skogsbruk att bli inlåst i regler som försvårar brukande.

Minna Gillberg säger att det finns krafter i EU som arbetar för att begränsa avverkningar i de boreala skogarna i norra Europa av klimatskäl. Genom att se skogarna som kolsänkor minskar trycket på andra länder att minska sina utsläpp.

– Polackerna ser säkert gärna att avverkningar i våra skogar stoppas så att de får miljöutrymme att utvinna fossila naturgasskiffrar.

Minna Gillberg menar att den förnyelsebara skogen har en viktig roll och inför valet vill LRF lyfta en biobaserad utveckling.

– Rätt hanterat handlar det om vinster på tre viktiga områden; Klimat och miljö, försörjningstrygghet och konkurrenskraft. Vi menar att en biobaserad samhällsekonomi förenar miljömässig, ekonomisk och social utveckling i landet, alltså tillväxt på riktigt.

Naturskyddsföreningen var dock tveksamt till om skogsbruket, som det bedrivs idag, är verkligt uthålligt och därmed trovärdigt när det handlar om att minska klimathotet. Seminariet lockade ett 40-tal deltagare och arrangerades av Biofuel Region och Sveaskog.