Skogsägare oroliga för fler barkborrar efter branden

Skogsägare i Västmanland är oroliga över att granbarkborren har ökat. Men oron är obefogad, enligt Skogsstyrelsen.

FOTO: TINA ANDERSSON

Skogsägare som bor nära området där skogsbranden i Västmanland rasade 2014 uppger att de har sett en ökning av antalet angripna träd. De misstänker att det är granbarkborren som har ökat efter branden, berättar de för SVT Nyheter i Västmanland.

Men oron är obefogad, åtminstone när det gäller de norra delarna av brandområdet, anser Göran Hagerfors på Skogsstyrelsen till SVT.

De problem som finns är längre söderut. I de områdena finns fortfarande “stressade träd“ kvar. Därför är den fortsatta utvecklingen lite mer osäker, menar Göran Hagerfors.

– Vi vet inte hur utvecklingen kommer att bli på sikt i de södra delarna. Men länsstyrelsen har det här under bevakning. Jag är övertygad om att man vidtar åtgärder om det skulle ske något drastiskt.

Skogsbranden i Västmanland startade på ett kalhygge under en markberedning. En gnista från en skogsmaskin orsakade den brand som under den så kallade svarta måndagen spred elden i en hastighet av 87 meter i minuten. Totalt förstördes 14 000 hektar skog i branden som är den största i modern tid i Sverige.

Läs mer: Branden tog mina skogsskiften och min familj fick fly

Efter skogsbranden - Sveriges största hygge