Skogsbränderna kan kosta miljardbelopp

Skogsbränderna i år kan medföra högre försäkringskostnader än den stora skogsbranden i Västmanland 2014.

FOTO: IBL

Oavsett om arealerna som brinner blir större eller mindre än vid den stora skogsbranden i Västmanland 2014, så är sannolikheten hög att kostnaderna blir högre. Det säger Johan Listsmark, naturskadespecialist på Länsförsäkringar som är en av de stora aktörerna inom försäkringar av privatägd skog.

– Även om arealen kommer bli mindre vid det här tillfället så kommer antagligen skadekostnaden att bli högre än vad den blev 2014, säger Johan Litsmark till Sveriges Radio.

Mer än en miljard

Vid skogsbranden 2014 brann ungefär 14 000 hektar. Det resulterade i skadekostnader på ungefär 400 miljoner kronor. De totala samhällskostnaderna uppgick till närmare en miljard kronor. Bränderna i år har rasat på fler ställen och har orsakat skador på fler byggnader än vad som var fallet i Västmanland 2014. Därmed blir räddningsarbetet svårare och mer kostsamt. Och byggnader har ett högre ekonomiskt värde än skog. Därför kan kostnaderna för årets skogsbränder bli högre än miljardnotan för branden i Västmanland 2014.

Inga höjda premier

I dagsläget är inga höjda försäkringspremier aviserade och enligt Johan Litsmark är risken liten att försäkringarna blir dyrare. Samtidigt så är brandpremierna förhållandevis låga, säger han.

– En brandpremie ligger någonstans mellan 5-7 kronor per hektar, så även en fördubbling är inga pengar att tala om. Men i dagsläget finns ingen anledning att höja någon premie, säger han till radiokanalen

Värre med stormar

Än så länge ligger kostnaderna lägre än för stormen Gudrun, där 70 miljoner kubikmeter skadades, långt utöver vad som är fallet med skogsbränder. Därför utgör stormar en större risk för skogsbruket än bränder, uppger han.

– Gudrun kostade länsförsäkringsgruppen 3 miljarder, och skogsbranden i Västmanland kostade någonstans mellan 350-400 miljoner, säger han.

LÄS OCKSÅ: Stora värden på spel i de brinnande skogarna