Skogsbruk i skuggan av det stora hotet

Ser man till problematiken med fossil förbränning i Europa så blev kanske detta eländiga krig ändå en väckarklocka för en rad länder om en inriktning mot en högre grad av självförsörjning, skriver Anders Pettersson, skogsförvaltare, Sorsele.

Anders Pettersson, skogsförvaltare, Sorsele
Anders Pettersson, skogsförvaltare, Sorsele FOTO: TT

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Mina krönikor brukar handla om skog och skogsbruk i relation till klimat och mångfald och så blir det också nu. Men som läget är så har i alla fall jag svårt att bortse från oron om hotad världsfred som svept in över oss. Inte så att bekymren med klimat och mångfald krympt. Nej, tvärtom kommer dessa problem att eskalera nu när nationer tvingas lägga mycket mer resurser på upprustning.

Att försvarssatsningar kan komma att ske på bekostnad av annat är knappast någon vild gissning och troligen kommer bedömningar av det säkerhetspolitiska läget att kvarstå för decennier framåt. Samtidigt måste vi fortsätta leva och agera med ett hopp om att det finns en framtid. Ser man till problematiken med fossil förbränning i Europa så blev kanske detta eländiga krig ändå en väckarklocka för en rad länder om en inriktning mot en högre grad av självförsörjning.

I Sverige har vi omfattande landresurser i form av skog och jord och jag tror och hoppas att insikten om betydelsen av dessa tillgångar kommer att öka hos gemene man. Under åratal har vi låtit många jordbruk dö sotdöden och på senare tid har också skogens värde som naturresurs alltmer ifrågasatts.

Tankar om att svensk skog gör sig bäst som orörd har fått breda ut sig. Det skulle kunna vara en korrekt tanke om det fanns bra ersättningar för träresurser eller helt enkelt om behovet av trä minskar allmänt, annars inte. Missförstå mig nu inte. Att bevara äldre skogar är fortsatt viktigt men den nya situationen kommer att ställa än högre krav på verkningsgraden i bevarandet.

Tyvärr tar vi inte heller tillvara allt skogsbruket kan ge. Till exempel så skulle vi genom ett rätt måttligt stöd kunna få i gång ett bättre utnyttjande av grot (grenar och toppar) på lämplig skogsmark i hela Sverige för förbränning i första hand i lokala värmeverk. Även bränsletillverkning för drift av tunga fordon kan vara intressant att utveckla. Tillvaratagande av grot skulle till och med kunna bli en klimatåtgärd som skulle kunna stödjas ekonomiskt av företag som vill profilera sig klimatmässigt.

Klimatvinsten är ju uppenbar. I stället för att brytas ner under avgivande av koldioxid kan groten förbrännas och minska annan koldioxidbildande energikonsumtion. Andra fördelar är förstås ökad självförsörjningsgrad och att återväxtåtgärderna faktiskt blir både lite billigare och bättre. Dessutom är det få rödlistade arter som är knutna till grenar och toppar av barr.

Anders Pettersson, skogsförvaltare, Sorsele

LÄS MER: Med EU inblandat kan fantasier bli verklighet