Skogsdiesel lockar investerare

Dagens priser på diesel och bensin gör det intressant att utveckla alternativa bränslen från skogen. Det menar Fredrik Lundqvist, konsult på ÅF Consult.

Vid ett seminarium i Piteå kring skogen och klimatet avslöjade han att det finns en ”handfull projektägare i Sverige som verkar beredda att investera i industriell produktion av pyrolysolja – som kan bli grunden även för fordonsbränslen”.

Han kan som konsult inte gå in närmare på vilka det handlar om men menar att det gäller företag i branschen och att det finns kapital.

– Tillverkning av pyrolysolja, som främst kan ersätta eldningsolja men även bli fordonsbränsle, sker inte i jätteanläggningar. Finnarna har redan sådan verksamhet och nya anläggningar byggs. Vi ligger klart efter Finland i det avseendet.

Fredrik Lundqvist efterlyser också långsiktiga spelregler för energimarknaden från politikerna.

– Investerare vill ju veta vad som gäller och att de kan plocka hem sina investeringar på sikt. Redan nu börjar marknadspriserna på de fossila produkterna ligga på nivåer som gör investeringar intressanta. Dieselprisernas nivå är nämligen betydligt viktigare än miljöaspekterna för investerarna, säger Fredrik Lundqvist.