Skogsjätten Nya Zeeland ökar exporten

Priserna på barrvirke har ökat hela 36 procent i Asien, visar statistik över Nya Zeelands export. Volymerna ökar också, främst till Indien och Sydkorea.

Det skogsrika öriket Nya Zeeland på andra sidan jordklotet är världens största exportland när det gäller rundvirke, främst radiatatall. Tillsammans med de andra stora jättarna, Ryssland och USA, har man över halva världsmarknaden för timmer och massaved, rapporterar Wood Resource Quarterly.

Främst exporterar Nya Zeeland till Kina. Under årets första fem månader i år har ökningen dock vänt neråt på kinesiska marknaden, men det har mer än kompenserats av ökade volymer till Indien och Sydkorea.

Prisökningen på 36 procent från september 2015 till maj i år var hög på grund av stor efterfrågan.

Nya Zeelands exporterade 14,7 miljoner kubikmeter radiatatall under fjolåret, det är över hälften av den totala avverkade volymen i landet. Nära tio miljoner kubikmeter av de oförädlade stockarna skeppades till Kina.