Skogskadorna kan vara mindre än i Västmanland

Skogsbränderna är visserligen de största i modern tid, men skadorna varierar i omfattning.

FOTO: TORBJÖRN ESPING

– Man ser hur små helikoptrarna och flygplanen är jämfört med brandområdena, de ser ut som leksaker som bekämpar branden, säger Gävleborgs landshövding Per Bill, efter att ha flugit över den stora skogsbranden väster om Ljusdal i onsdags.

”Inte lika kolsvart rakt igenom”

Men även om bränderna är de största i modern tid, så behöver inte skogsskadorna vara lika stora.

­– Det är inte alls lika kolsvart rakt igenom som det var i Västmanlandsbranden, det är positivt ur markägarnas synpunkt, säger Per Bill.

­– På vissa ställen är det mycket stora skador, på andra ställen är granarna bruna, och på ytterligare ställen är det fortfarande grönt. Här finns det fem, sex olika skadetyper, det är positivt.

2,6 miljoner skogskubikmeter i brand

Enligt den senaste bedömningen från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är det ungefär 25 000 hektar skog och mark som brinner eller har brunnit i Sverige den senaste tiden.

Det motsvarar cirka 2,6 miljoner skogskubikmeter till ett totalt värde på drygt 900 miljoner kronor, enligt en beräkning som Skogsstyrelsen har gjort.

– Det här är det uppskattade totala värdet på den skog som brunnit, men det är inte samma sak som att hela det värdet har gått förlorat. Den brunna skogen kan avverkas och användas som sågtimmer och bränsle. Däremot inte som massaved på grund av sotförekomsten. Det kommer också att finnas biologiska värden efter bränderna i de områden som avsätts för naturvård, säger Svante Larsson, projektledare på Skogsstyrelsen som gjort beräkningarna, i ett pressmeddelande.

LÄS MER: LRF-medlemmar redo när brandrisken når extremnivåer

LÄS OCKSÅ: Gödseltunnorna viktiga i kampen mot bränderna