Skogsrester kan bli framtidens flygbränsle

Inom några år kan rester från den svenska skogsindustri användas för att driva inrikesflyget, enligt en rapport från Luleå tekniska universitet.

FOTO: MOSTPHOTOS

Restprodukterna från den svenska skogsindustrin skulle inom några år kunna driva det svenska inrikesflyget, enligt en förstudie från Luleå tekniska universitet gjort. Tekniken har kommit tillräckligt långt för att man ska anse att tekniken kan testas i större skala.

Tillräcklig kapacitet

Förstudien har visat att det finns tillräcklig kapacitet i Sverige för att tillverka flygbränsle. Restprodukter som kan användas består av grenar, trädtoppar och annat.

– Vi har hittat en lösning där dagens bränsle för inrikesflyget í Sverige i en nära framtid kan bytas ut mot bioflygbränsle producerat av svensk skogsråvara, säger Fredrik Granberg, projektledare vid energiteknik, Luleå tekniska universitet, i ett pressmeddelande.

Tekniken finns

Det finns fungerande tillverkningsteknik och tillräckligt med skog för att tillverka bioflygbränsle som försörjer både inrikes- och utrikesflyget, betonar han.

Vid produktion av grönt flygbränsle från grenar och toppar, samt svartlut är verkningsgraden för produktion cirka 40 procent. Det räcker för att gör Sverige självförsörjande med dagens tillverkningsteknik.

– Vi har en skogsindustri med en mycket utvecklad och effektiv råvarulogistik och det ger fördelar. Vår utvecklade massaindustri har även väldigt bra möjligheter att integrera produktion av biodrivmedel, vilket kan sänka produktionskostnaderna för bioflygbränsle, säger Erik Furusjö, forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet och adjungerad professor i energiteknik vid Luleå tekniska universitet.

Startar demonstrationsprojekt

Nu jobbar forskarna med att köra ett pilot- och demonstrationsprojekt för kommersiella inrikesflygningar, samt med att hitta partner för projektet. Ett pilotprojekt kan ta mellan 2-3 år. Att gå kommersiell produktion kommer att dröja 5-10 år bedömer Fredrik Granberg.

LÄS OCKSÅ: SCA planerar bioraffinaderi i Timrå