Skogsstyrelsen får mindre pengar till skydd av skog

Nästa år får Skogsstyrelsen klara sig med mindre pengar för formellt skydd av skog jämfört med i år. Det blir effekten av regeringens budgetproposition för 2020 och nu är det osäkert om regeringens mål för hur mycket skog som ska skyddas formellt kan nås.

Skogsstyrelsen får mindre pengar till skydd av skog i nästa års budget.
Skogsstyrelsen får mindre pengar till skydd av skog i nästa års budget. FOTO: OLANDSFOKUS

När regeringen nu presenterat sin budget för 2020 skjuter den till 50 miljoner kronor årligen under 2020-2022 till Skogsstyrelsens insatser för formellt skydd av skog. Men när Skogsstyrelsen, enligt regeringen, får mer pengar jämför de med anslaget i förra höstens M+KD-budget. I praktiken får dock Skogsstyrelsen nöja sig med 200 miljoner kronor för formellt skydd av skog under 2020, vilket ska jämföras med de 300 miljoner kronor som myndigheten har haft till förfogande i år.

”Allvarligt”

– Att regeringen väljer att minska resurserna för att skydda värdefull natur är allvarligt när vi är så långt ifrån att nå våra miljömål och internationella åtaganden. Det är inte seriöst att säga att markägare som avsätter värdefull skog för skydd ska kompenseras – och samtidigt minska på de medel som ska gå till ersättningen, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare Världsnaturfonden WWF i ett pressmeddelande.

Svårt nå målet för skydd av skog

I Skogsstyrelsens budgetunderlag till regeringen har myndigheten bedömt att det skulle krävas 300 miljoner kronor per år de tre kommande åren för att nå etappmålet för hur mycket skog som ska skyddas formellt fram till år 2022. Med anslaget i årets budget på 200 miljoner kronor kommer Skogsstyrelsen att få svårt att nå målet för hur mycket skog som regeringen förväntar sig ska skyddas formellt.

Naturvårdsverket får pengar till reservat

I regeringens budgetproposition satsas även 200 miljoner kronor för 2020 så att Naturvårdsverket och länsstyrelserna kan förstärka arbetet med att skydda värdefulla skogar. Pengarna ska användas till reservatsärenden där markägare ännu inte har fått ersättning och till ytterligare insatser för skydd och bevarande av värdefulla naturmiljöer.

Pengar till skötsel

Regeringen väljer också att satsa 400 miljoner kronor för 2020 till skötsel av naturreservat och nationalparker. Satsningen ska också stärka arbetet mot invasiva arter, att bevara hotade arter, viltförvaltning samt restaurering och anläggande av våtmarker. Dessutom ska 30 miljoner per år i tre år skjutas till för att stödja hanteringen av skogsskador och bekämpningen granbarkborre.

LÄS MER: Regeringen satsar 150 miljoner på äganderätten

90 miljoner till bekämpningen av granbarkborre

Regeringen vill satsa 200 miljoner på skydd av skog