Skogsstyrelsen väntar på svar från Artdatabanken

Anders Göransson och Lars-Göran Löfgren befarar att lavskrikereviret utanför Vallsta utvidgats enkom för att stoppa deras avverkningar. Jonas Löfstedt, regionchef på Skogsstyrelsen, säger sig ha förståelse för deras upplevelse.

Jonas Löfstedt.
Jonas Löfstedt.

– Ja, och givetvis är det önskvärt att markägare har kännedom om de naturvärden som finns i deras skogar och att det inte dyker upp nya i samband med att ett område avverkningsanmäls, säger Jonas Löfstedt.

På frågan hur Skogsstyrelsen kan anse att uppgifterna från Bollnäs fågelklubb är objektiva svarar han att klubben inventerat lavskrikor i det aktuella området sedan 90-talet, alltså långt innan det blev aktuellt med slutavverkningar.

Inväntar besked

Angående Anders Göranssons och Lars-Göran Löfgrens ärenden har Skogsstyrelsen dessutom begärt in kompletterande uppgifter från Artdatabanken. Uppgifterna ska visa vilka miljöer som, ur ett landskapsperspektiv, är viktiga respektive inte viktiga att spara i området.

– Vi väntar fortfarande på svar från Artdatabanken och beklagar att det drar ut på tiden, säger Jonas Löfstedt.

Varför fortsätter Skogsstyrelsen att stoppa avverkningar i området? Enligt domen i Mark- och miljödomstolen är ni inte rätt myndighet att göra det.

– För det första vill jag säga att vi har en pågående handläggning, vi har inte utfärdat något förbud. Och vi har överklagat domen Mark- och miljödomstolen och fram till utfallet i Mark- och miljööverdomstolen följer vi de riktlinjer vi har tagit fram tillsammans med Naturvårdsverket. Sedan är det så att vi har två olika utfall i Mark- och miljödomstolen (tjäder och lavskrika) som pekar i två olika riktningar. Enligt tjäderdomen får och ska vi handlägga sådan här ärenden. Men det är svårt, därför är det viktigt att vi nu får en tydlig vägledning genom den kommande domen i högsta instans.

Det är inte så att ni medvetet avvaktar med handläggningen för att invänta en vägledande dom?

– Nej, då skulle vi bryta mot förvaltningslagstiftningen. Vi ska handlägga löpande.

Anders Göransson säger att han bollas mellan olika kontaktpersoner och att han inte vet vem som handlägger hans ärende. Vad säger du om det?

– Han har en handläggare. Enligt de uppgifter jag fått skickade handläggaren den 13 mars ut svar på frågor som Anders ställt. Han har också ringt till Anders i dag (förra fredagen) och rett ut en del oklarheter. Jag beklagar att han upplever att vår kommunikation är undermålig och vi ska anstränga oss för att ändra på den upplevelsen.

Han säger också att han skickas runt mellan olika personer på olika kontor inom Skogsstyrelsen? Varför blir det så?

– Artskyddsärendena är svåra och nya ärenden att handlägga. Kompetenserna finns spridda på olika ställen i vår organisation. Vi beklagar att det får den konsekvensen, säger Jonas Löfstedt.