Skogsstyrelsen vill ändra kontroll av skogsbruket

Skogsstyrelsen ber nu regeringen att få börja med systemtillsyn av företag som jobbar i skogen. Det här oroar Jonas Eriksson som är näringspolitisk strateg hos Norra Skogsägarna.

Under ett skogspolitiskt seminarium i Umeå nyligen, anordnat av Norra Skogsklubben, hade han satt ”systemtillsyn” som nummer ett på en lista över aktuella frågor som oroar för framtiden.

Lite förenklat kan man säga att Skogsstyrelsen i större utsträckning vill minska på dagens kontroller av hur enskilda objekt, exempelvis naturhänsyn på avverkningar och antal plantor på föryngringar, stämmer med de krav lagen ställer.

Särskilda kontrollanter

I stället vill Skogsstyrelsen gå över och ha särskilda kontrollanter som åker ut till företag som exempelvis avverkar för att se att de har rutiner och redovisningssystem av egenkontroller som gör att de klarar lagens krav.

– Vi är oroliga för att detta kommer att bli en omsvängning som gör att Skogsstyrelsens personal blir mer av poliser. Risken finns att vi får ett helt annat samtalsklimat, sade Jonas Eriksson på Norra.

Den öppna redovisningen av avverkningsanmälningar som Skogsstyrelsen numera tillhandahåller, Artskyddsförordningen och den just påbörjade översynen av skogsvårdslagstiftningen, är andra punkter på heta listan som oroar skogsägarrörelsens Jonas Eriksson.

Vill lugna skogsägare

När det gäller systemtillsynen så ville Staffan Norin, nyligen avgången tf generaldirektör för Skogsstyrelsen, lugna de som var med på seminariet.

– Systemtillsynen gäller inte enskilda skogsägare utan större företag som ska ha rutiner för verksamheten. Vi ser det här som ett bra sätt att jobba med en krympande organisation. Det är ett sätt att förebygga missar gentemot lagstiftningen och många andra myndigheter arbetar så, sade Staffan Norin, nu regionchef på Skogsstyrelsen i norr.

Han säger att Skogsstyrelsen redan använder systemtillsyn när det gäller vissa ärenden som berör miljöbalken, Timmerförordningen och virkesmätningslagen.

Regeringsbeslut krävs

– Däremot krävs det ett beslut från regeringen för att vi ska kunna använda den på Skogsvårdslagen.

Staffan Norin menade att skogsägarna inte ska behöva vara ängsliga även om de bedriver sin verksamhet som företag.

– Systemtillsynen ska förhoppningsvis innebära att vi minskar de tillfällen när vi kommer in efteråt och ser att något gått snett. Skogsägarna bör ju uppskatta att vi kontrollerar att de som utför avverkningar och andra skötselåtgärder kan sin sak, att skogsägaren kan lita på dem, sade Staffan Norin.

undefined