Skotta snön säkert - slipp skador

I veckan slog Sundsvall europarekord, med en halvmeter snö på ett dygn. Snöovädren fortsätter, så det gäller att skydda taken på hus, gårdar och i anläggningar.

FOTO: IBL

Snö som packar sig på taken kan bli så tät och tung att den orsakar skador på de mest oväntade ställen. För en skogsägare är det lätt att i första hand fundera på snöskadorna i skogen, som kan kosta stora pengar. Lantbrukare ägnar sig å andra sidan ofta åt att arbeta som snöröjare, inte sällan ute på vägarna. Även då är det lätt att glömma de egna taken. Men skogs- och lantbruksbyggnader behöver skottas om försäkringarna ska gälla fullt ut.

Var uppmärksam

Det är bra att vara uppmärksam vid två tillfällen: när det börjar snöa bör man följa upp hur mycket som faller och inte missa om det kommer omgångar, som det gör nu. Man bör också ha ordentlig koll på när det blir varmare. De riktigt stora farorna börjar nämligen när det börjar töa, varnar försäkringsbolaget IF. När snön smälter ökar dess densitet vilket i sin tur ökar trycket på taken. Ytterligare ett varningstecken är om det börjar blåsa, eftersom det kan leda till att snön rasar eller packas snett.

Blötsnö blir tyngre

Enligt försäkringsbolaget ska vanliga villatak klara ett tryck på 150 kilo per kvadratmeter, motsvarande ungefär en halv meter gammal (inte nyfallen) snö. Handlar det om blötsnö är kraven mindre, 40 centimeter. Om snön blir över 20 centimeter ökar risken för att den ska smälta undertill och börja glida.

– Att en dörr är svårare att få upp kan vara ett tecken på att det är tungt på taket – om det knarrar och smäller är det också hög tid att göra något, säger Per Sjölander, expert på byggskador på If, i ett pressmeddelande.

Det gäller att se över vilka regler som gäller, eftersom rätten till ersättning begränsas kraftigt om man som husägare inte uppfyller sina åtaganden.

– Har en förening inte sett till att taket skottas får den ingen ersättning om det rasar in. Får någon snö eller is över sig kan den dessutom bli skyldig att betala skadestånd, säger Per Sjölander.

Så skottas snön säkert

1. Sätt inte bara igång och skotta, utan planera. Var helst två och ha säkerhetslinor. En bör ha koll på säkerhetslinan och den andra skottar.

2. Låt inte bara snön falla. Ha koll på vart den faller. Förutom risken att träffa människor kan också tak som ligger intill och väggar skadas.

3. Undvik frestelsen att skapa rännor i snölagret i vinkel mot taknocken för att låta den "rinna ned". Tyngden kan fördelas snett så att snön bli instabil och stora mängder faller samtidigt.

4. Skotta taket jämt. Fördela snön jämt, eftersom snett fördelad snö kan göra stor skada. Felaktig snöskottning ökar risken för att taket rasar in.

5. Lämna lite snö. Om man försöker få bort all snö finns risk att ytskikt av papp, plåt och tegel skadas. Lämna kvar drygt 10 centimeter.

6. Utnyttja skatteavdragen. Den som anlitar en snöröjningsfirma med F-skattesedel har rätt till RUT-avdrag. Anlitar man ett företag så slipper man ta personlig risk med fallolyckor.

7. Ha också koll på den egna byggnaden: blir det snöskador och byggnaden inte klarar kraven så finns risk för att man inte får ersättning. Uppstår skador på annans egendom kan man bli skadeståndskyldig, även om man har anlitat en entreprenör.

8. Skotta lika mycket på båda sidor. Om man börjar på ena sidan och skottar den andra därefter, finns risk för snedbelastning.

9. Prioritera det platta. Traditionella platta tak och sadeltak bör prioriteras, framför allt om det finns ränndalar och annat där det kan bli igensnöat.

Läs också: Skogsägare bör kolla skogen