Skydd för större plantor kan automatiseras

undefined

Gustav Toft visar en planta med färdigmonterat skydd.
Gustav Toft visar en planta med färdigmonterat skydd. FOTO: ARNE FORSELL

Multipro är en paraffinbehandlad papphylsa som manuellt träs på barrotsplantor och på täckrotsplantor, omskolade på friland. Skyddet utvecklades av innovatören Leif Lyckebäck, som efter en tid sålde konceptet till Sveaskog.

Lanserades 2013

Genom plantverksamheten Svenska Skogsplantor lanserade Sveaskog skyddet på marknaden i mars 2013. Men kalkylen blev inte lika bra som förväntat och succén uteblev. Försäljningen har sedan dess gått på sparlåga.

– Vi har inte marknadsfört konceptet aktivt, men vi har ändå levererat plantor med Multipro i begränsade volymer, säger Gustav Thoft.

Automatisering

Nu ska Svenska Skogsplantor istället försöka automatisera appliceringen av papphylsan, ett projekt som än så länge är på idéstadiet. Men diskussioner har inletts med ett företag som har potential att hitta en fungerande lösning.

– Vi tror de kan hjälpa oss att gå i den riktning vi vill, säger Gustav Thoft.

Bättre hylsa

Han tror också att det går att förbättra själva hylsan. Andra pappersmaterial kan till exempel ge längre livslängd i kustnära miljöer och fler hylsmått skulle göra produkten applicerbar på fler planttyper än i dag. Det skulle i sin tur kunna öppna för en internationell marknad, resonerar Gustav Thoft:

– Jag tror att Multipro skulle kunna vara gångbart på marknader lite längre ner i Europa där man ofta lägger ner mer pengar på sina planteringar.

FOTO: MATS P OSTELIUS

Parallella spår

Parallellt med Multipro utvecklar Svenska Skogsplantor metoder för att applicera två olika typer av beläggningsskydd, Hylonox och Woodcoat, på samma planttyper. Skydden appliceras ute på fälten.

– Där är det en utmaning att få en jämn och bra täckning, vilket är en förutsättning för ett fullgott skydd. Det beror på att variationerna är stora inom enskilda plantfält, säger Gustav Thoft.

Svenska Skogsplantors välkända plantskydd, Conniflex, appliceras enbart på täckrotsplantor.

FAKTA: Multipro

– Ett giftfritt snytbaggeskydd som runt 2008, efter en tids utveckling, lanserades av jägmästaren och före detta plantskolechefen, Leif Lyckebäck. Patentet köptes senare av Sveaskog.

– Skyddet är främst avsett för barrot- och pluggplantor. Det bygger på en fuktavvisande pappershylsa som skyddar plantan mot snytbaggens gnag de första åren efter plantering. Hylsan faller därefter gradvis sönder och förmultnas. – Den träs på plantan redan i plantskolan.