Skyddsområdet upprättat för newcastlesjuka tas bort

Det skyddsområde som upprättades kring en gård i Skåne efter att newcastlesjuka konstaterats tas nu bort då inga fler fall av smittan upptäckts. Men inga fåglar får föras från området utan Jordbruksverkets godkännande.

FOTO: MOSTPHOTOS

Det var den 24 november som newcastlevirus drabbade en besättning med värphöns på en gård i Vellinge kommun i Skåne. Gårdens 26 000 höns fick avlivas och gården saneras.

Läs mer: Nytt fall av newcastlesjuka

Jordbruksverket meddelar nu att inga fler fall har upptäckts och att man därför häver det skyddsområde som upprättats tre kilometer runt gården.

Övervakningsområde på 10 km kvarstår

Dock kvarstår ett övervakningsområde på tio kilometer runt gården, vilket innebär att transporter av fjäderfä, andra fåglar eller kläckägg bara får föras från området efter kontroll och godkännande från Jordbruksverket.

- Saneringen på den drabbade gården pågår. Vi ser inga tecken på spridning av viruset men det är som alltid mycket viktigt att alla som håller fåglar är uppmärksamma på hälsoläget i sina besättningar och att man kontaktar veterinär vid oväntade störningar i produktionen, säger Matilda Nilsson, smittskyddshandläggare på Jordbruksverket i ett pressmeddelande.

Läs mer: Fågelsmitta upptäckt på Gotland