SLU-forskare: Dra tillbaka förslaget om nya djurskyddsregler

"Jordbruksverkets förslag till nya föreskrifter för lantbruksdjur och häst har mött välgrundad kritik". Det anser tio forskare i en debattartikel i Göteborgsposten – och kräver att Jordbruksverket drar tillbaka förslaget.

"Trots att Jordbruksverkets förslag mött kritik skickas förslaget på teknisk runda till EU och remissvaren lämnas ut först när de nya föreskrifterna börjar gälla. Därmed frångår Jordbruksverket den demokratiska processen och det vetenskapliga underlag som finns", skriver de tio forskarna i debattartikeln i Göteborgsposten.

LÄS MER: Avvänjningstiden kan kortas med fyra dagar

Forskarna menar bland annat att Jordbruksverket gav remissinstanserna en orimligt kort svarstid innan förslaget gick till EU för teknisk runda. Forskarna hävdar även att Jordbruksverket valt att hemlighålla sammanställningen av remissvaren och bortser från remissinstansernas kritik och synpunkter.

Enligt forskarna finns det flera exempel på föreskriftsförslag för både lantbruksdjur och hästar där det förebyggande skyddet riskerar att försvagas, bland annat om avvänjningstiden för smågris sänks.

LÄS MER: Strid om avskiljning av smågrisar

"Genom sitt agerande har Jordbruksverket kört över nästan alla länsstyrelser, Livsmedelsverket, Veterinärförbundet, Djurskyddsinspektörernas riksförening och ett antal djurskyddsorganisationer. Inte heller de konkreta förslag som till exempel SLU förmedlade togs hänsyn till. Denna hantering av remissvar signalerar tydligt Jordbruksverkets ointresse av vad olika intressenter tycker om förslaget", skriver forskarna i debattinlägget.

SLU-forskarna uppmanar också Jordbruksverket att helt dra tillbaka förslaget till nya föreskrifter för lantbruksdjur och häst.

LÄS MER: Jordbruksverket JO-anmäls för förslaget om sänkt avvänjningstid