Södra satsar hårdare på fossilfritt

Södra redovisar förbättrade resultat när det gäller att arbeta med fossilfritt, i såväl transporter som i produktionen.

Södras ansträngningar för att bli fossilfritt har lett till positiva resultat.
Södras ansträngningar för att bli fossilfritt har lett till positiva resultat. FOTO: SÖDRA

Under fjolåret redovisar Södra förbättrade resultat inom samtliga områden som koncernen arbetar med. Bäst till ligger Södra när det gäller att industriella processer ska drivas med uteslutande förnybara bränslen, där delmålet är uppnått till 99,3 procent, från 98,7 procent under 2016.

- Resultatet går tydligt framåt inom alla våra områden. Att vi redan nu kan se så stark utveckling beror på att hela organisationen arbetar fokuserat med hållbarhetsfrågorna. Nu gäller det att fortsätta det här målmedvetna arbetet, säger Henrik Brodin, projektledare för fossilfrihet på Södra, i ett pressmeddelande.

Starka uppryckningar har gjorts inom målet avseende förnybara bränslen för arbetsmaskiner och interna transporter, där delmålet uppfylldes till 20 procent 2017, jämfört med 13 procent 2016.

Ökade satsningar

Bolaget har uppfyllt delmålet om förnybara bränslen för övriga transporter till 29 procent, jämfört med 20 procent i fjol, samt målet avseende förnybart bränsle som tankas vid Södras tankstationer till 79 procent, jämfört med fjolårets 47 procent.

Större investeringar som har gjorts under året handlar om produktion av biometanol vid Södras massabruk i Mönsterås och biodrivmedel baserat på skoglig råvara i Tofte, i Norge. Lägre koldioxidutsläpp är följden av den ökade användningen av förnybara bränslen har lett till lägre utsläpp av fossil koldioxid.

– Det är ett kvitto på att övergången till fossilfrihet inte bara är möjlig, utan också på att vi i Södra har förutsättningarna att kunna visa vägen på detta område, säger Lars Idermark, vd och koncernchef för Södra.

Ett av tre mål

Fossilfrihet är ett av Södras tre övergripande hållbarhetsmål, där produktionen ska vara fossilfri 2020 medan transporterna ska vara det 2030. De andra hållbarhetsmålen ä 20 procent högre skogstillväxt år 2050. samt en nollvision för arbetsskador.

LÄS OCKSÅ: Så ska Södra bli fossilfritt