Solvalla ny arena för skogsmaskiner

Branschorganisationen Maskinleverantörerna lanserar år 2021 en egen mässa om skogsmaskiner - Swedish Forestry Expo. Mässan ska vara en internationell mötesplats för det storskaliga skogsbruket.

FOTO: STUDIO SAMI HELENIUS OY

Swedish Forestry Expo kommer att vara öppen för utställare som har produkter för det storskaliga skogsbruket och är även öppen för dem som inte är medlemmar i Maskinleverantörerna, skriver organisationen i ett pressmeddelande.

För skogsmaskinköpare

Utöver mässan kommer det att arrangeras möten och seminarier.

– Vi vill skapa en renodlad mässa för de professionella skogsmaskinköparna, där skogsmaskinerna är i fokus. Valet av Solvalla som mässarena kändes naturligt då vi har goda erfarenheter därifrån med Svenska Maskinmässan och platsen lever upp till kraven på tillgänglighet, säger Björn Bäckström VD för Maskinleverantörerna.

Mässan äger rum 3-5 juni 2021 på Solvalla i Stockholm.

LÄS MER: Därför ordnar de skogsmässa på den egna gården