Spanska bönder förlorar halva spannmålsskörden

Spanska spannmålsbönder förlorar 50 procent av skörden jämfört med förra året. Extrema väderförhållanden har tagit så hårt på grödorna att många inte ens bemödar sig med att tröska.

På vissa platser i Spanien står sedan länge tröskmogen vete kvar på fälten. Dåliga skördar och sjunkande priser på både vete och korn gör att kostnaderna att ta in spannmålen är högre än värdet på grödan.

– Problemet är att produktionskostnaderna är för höga samtidigt som priserna på spannmålen sjunker. Priserna för vete och korn har sjunkit med 30 procent på bara två år. Det är en väldigt svår situation för spanska bönder, säger Pedro Delgado på bondeorganisationen Copa Cogeca till BBC UK.

Extrem hetta

Det är det extrema vädret med temperaturer över 40 grader och torka som slår mot spanska spannmålsbönder. Trots att det finns cirka 20 procent kvar att skörda står det enligt Pedro Delgado redan klart att årets skörd blir cirka 50 procent lägre än 2016.

Byter inte bransch

Pedro Delgado medger att situationen är dramatisk men tror inte att producenter självmant kommer lägga ner sina företag.

– Det är inte lätt. Majoriteten av bönderna är till åren och det är inte lätt att byta bransch då. Speciellt inte när arbetslösheten i Spanien ligger kring 20 procent. Våra bönder kommer vilja fortsätta producera och vi måste pusha för och stötta den agrara sektorn, säger han.